Rezerwat Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Rezerwat przyrody Ostoja bobrów na rzece Pasłęce

Rodzaj rezerwatu faunistyczny
Państwo  Polska
Data utworzenia 1970
Powierzchnia 4239,97 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat przyrody Ostoja bobrów na rzece Pasłęce
Rezerwat przyrody Ostoja bobrów na rzece Pasłęce
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat przyrody Ostoja bobrów na rzece Pasłęce
Rezerwat przyrody Ostoja bobrów na rzece Pasłęce
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Rezerwat przyrody Ostoja bobrów na rzece Pasłęce – rezerwat utworzony w 1970 r. (MP nr 2, poz. 21) w celu zachowania stanowisk bobra. Obszar o powierzchni 4239,97 ha obejmuje rzekę Pasłękę od źródeł do granic miasta Braniewo, wraz z trzema przepływowymi jeziorami: Sarąg, Łęguty i Isąg, zaporowym Jeziorem Pierzchalskim oraz dolnymi odcinkami dopływów: Morąg, Drwęca Warmińska i Wałsza wraz z przylegającymi gruntami.

W skład rezerwatu wchodzą dodatkowo grunty przylegające – pasy obszarów nadrzecznych i nadjeziornych o szerokości 100 m na gruntach państwowych i 10 m na gruntach prywatnych. Jest to rezerwat o dużej wartości przyrodniczej i interesujący pod względem krajobrazowym, rozciąga się na długości 200 km.

Zwierzęta

W rezerwacie występuje oprócz bobra wiele gatunków zwierząt, m.in.: wydra, norka amerykańska, zimorodek, pluszcz. Spotkać można też bielika, orlika krzykliwego, żurawia, tracza nurogęś, sarnę, dzika, jelenia i inne. Ponadto w wodach Pasłęki i jej dopływów żyje bogata ichtiofauna: w górnej części dorzecza rzeki stwierdzono występowanie 24 gatunków ryb należących do 8 rodzin. Żyją tu takie gatunki jak: pstrąg potokowy, sztucznie wprowadzony lipień, a także kleń, świnka i głowacz.

Rośliny

Szata roślinna rezerwatu jest zróżnicowana i bogata. Lasy nadrzeczne rejonu południowego zajmują siedliska borowe z przewagą sosny pospolitej, z licznym udziałem dębu szypułkowego, grabu zwyczajnego, brzozy brodawkowatej i buka zwyczajnego. Rejon północny, oddzielony od poprzedniego terenami łąkowymi, pokrywają lasy liściaste typu grądowego, w których dominuje dąb szypułkowy i buk zwyczajny z domieszką lipy drobnolistnej, klonu zwyczajnego, a w sąsiedztwie wód olchy czarnej, jesionu wyniosłego i wiązów: górskiego, szypułkowego oraz pospolitego. W runie rezerwatu występuje wiele gatunków rzadkich i chronionych roślin, np. wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, bluszcz pospolity, kopytnik pospolity, gatunki storczyków i inne.

Ciekawostki

Rezerwat ten jest największym rezerwatem w województwie warmińsko-mazurskim.
Bobry były niegdyś stałym elementem fauny na Pojezierzu Mazurskim. Jeszcze w pierwszej połowie XVIII wieku musiały należeć tu do zwierząt pospolitych. Podczas wizyty króla Stanisława Leszczyńskiego w Królewcu w 1734 r. były przedmiotem handlu, a za ogon bobra płacono 2 dukaty. Uważa się, że zwierzęta te zostały wytępione na początku XIX wieku.

Bibliografia

Dąbrowski S., Polakowski B., Wołos L., Obszary chronione i pomniki przyrody województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie, 1999.

Zobacz też

Rejestr rezerwatów przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [22.10.2014]
Rezerwat Ostoja bobrów na rzece Pasłęce, pl.wikipedia.org [22.10.2014]

Galeria zdjęć