Rezerwat Ostrów Tarczyński

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Rezerwat przyrody Ostrów Tarczyński

Rodzaj rezerwatu faunistyczny
Państwo  Polska
Data utworzenia 1993
Powierzchnia 108,11 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat przyrody Ostrów Tarczyński
Rezerwat przyrody Ostrów Tarczyński
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat przyrody Ostrów Tarczyński
Rezerwat przyrody Ostrów Tarczyński
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Rezerwat przyrody Ostrów Tarczyński – rezerwat przyrody utworzony w 1993 r. (MP nr 5, poz. 40), zajmujący powierzchnię 108,11 ha i położony na terenie Nadleśnictwa Lidzbark, w gminie Rybno. Jest to rezerwat częściowy, typu krajobrazowego, a jego celem jest zachowanie obszaru pojeziernego o bardzo urozmaiconej rzeźbie, z mozaiką siedlisk i odpowiadających im zespołów roślinnych. Jest to ostoja licznych gatunków ptaków.

O rezerwacie

Fizjogeografia terenu i szata roślinna

Duże zróżnicowanie siedliskowe powoduje różnorodność zespołów roślinnych. Występuje tu bór wilgotny, bór mieszany świeży i wilgotny, las mieszany i wilgotny, ols, lęg jesionowo-olchowy. Podszycie reprezentują gatunki charakterystyczne zarówno dla lasów liściastych, jak i borów, lęgów i olsz. W zagłębieniach rezerwatu rozwijają się miejscami fitocenozy torfowiskowe.

Zwierzęta

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie licznych gatunków zwierząt, w tym 85 gatunków ptaków lęgowych oraz liczne gatunki zalatujące. Występują tu jeleń, sarna, dzik, borsuk, zając, kuna leśna, wydra. Z awifauny wymienić należy bielika, orlika krzykliwego, kanię czarną, kruka, bociana czarnego, czajkę, błotniaka stawowego, łabędzia niemego oraz drobniejsze ptactwo wodne.


Rośliny

W rezerwacie występują około 100-letnie drzewostany. Wśród dominujących gatunków należy wymienić: sosnę zwyczajną, dąb szypułkowy, brzozę brodawkowatą i omszoną, olchę czarną, świerk, modrzew europejski, buk zwyczajny, klon zwyczajny, jesion wyniosły. Podszycie jest stosunkowo bogate. Oprócz wymienionych gatunków występują tu leszczyna, kruszyna i jarzębina, a na siedliskach wilgotnych również czeremcha.

Zobacz też

Rejestr rezerwatów przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [12.12.2014]
Rezerwat przyrody Ostrów Tarczyński, pl.wikipedia.org [12.12.2014]

Bibliografia

Dąbrowski S., Polakowski B., Wołos L., Obszary chronione i pomniki przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie, 1999.

Galeria zdjęć