Nadleśnictwo Lidzbark

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Nadleśnictwo Lidzbark

Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Nadleśnictwo Lidzbark
Nadleśnictwo Lidzbark
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Nadleśnictwo Lidzbark
Nadleśnictwo Lidzbark
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Przedmiot działalności prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie ochrony, hodowli, ścinki i wyróbki drewna
Adres Lidzbark-Nadleśnictwo 1

13-230 Lidzbark

E-mail lidzbark@olsztyn.lasy.gov.pl
Telefon (23) 696 1512
Strona internetowa http://www.lidzbark.olsztyn.lasy.gov.pl/

Nadleśnictwo Lidzbark – jedno z 33 nadleśnictw podlegających w strukturze organizacyjnej Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Zajmuje powierzchnię prawie 26 tys. ha. Funkcję nadleśniczego w Nadleśnictwie Lidzbark sprawuje Jacek Folborski. W strukturze Nadleśnictwa Lidzbark wyodrębniono: biuro nadleśnictwa, szkółkę leśną oraz 17 leśnictw (Bobrówno, Bryńsk, Filice, Grudki, Grzybiny, Kiełpiny, Klonowo, Konopaty, Kostkowo, Lubowidz, Majdany, Nowy Dwór, Olszewo, Płośnica, Sarnia Góra, Słup, Turza Wielka).

Położenie

Nadleśnictwo Lidzbark położone jest w znacznej części na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w niewielkim zakresie także województwa mazowieckiego. Swoim obszarem obejmuje gminy Dąbrówno, Działdowo (miasto i gmina), Grodziczno, Lidzbark (miasto i gmina), Płośnica, Rybno, Lubowidz. Obszar Nadleśnictwa zaprezentowano na rysunku 1.

Rys. 1. Obszar Nadleśnictwa Lidzbark

Lidzbark 1.jpeg

Źródło: lidzbark.olsztyn.lasy.gov.pl

Położenie geograficzne obszaru w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa zawiera się między 19°38' do 20°18' długości geograficznej wschodniej oraz między 52°02' a 52°58' szerokości geograficznej północnej.

Historia

Nadleśnictwo Lidzbark jest stosunkowo młode, jego historia sięga 1874 r. Wówczas powołano Nadleśnictwo Królewskie. Pod obecną nazwą Nadleśnictwo Lidzbark istnieje od 1945 r. W momencie tworzenia jego lasy objęły lasy państwowe przedwojennych Nadleśnictw: Lidzbark, Kostkowo i Dwukoły, a także lasy należące do dużych i średnich majątków ziemskich oraz lasy miasta Lidzbark.

Zasoby leśne

W zarządzie Nadleśnictwa Lidzbark jest 25634,82 ha powierzchni, przy lesistości 29,76%. Obserwuje się wyraźną przewagę gatunków iglastych (88,9%). Gatunkiem dominującym jest sosna, której udział w strukturze drzewostanów wynosi ponad 87%. Występują również brzozy, dęby i olsze, udział każdego z tych gatunków wynosi odpowiednio 3,98%,3,17% i 3,13%.

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Lidzbark posiada bogatą ofertę edukacyjną. Ważnym obiektem jest utworzone w 2005 r. Muzeum Leśne zlokalizowane bezpośrednio przy siedzibie Nadleśnictwa. Zgromadzono w nim tablice poświęcone zagadnieniom leśnym, sprzęt i urządzenia stosowane dawniej w leśnictwie oraz przekroje drewna różnych gatunków drzew.

W Nadleśnictwie wyznaczono także 2 ścieżki przyrodnicze:

  • Nad Jeziorem Lidzbarskim – o długości ok. 2,5 km, jej celem jest przybliżenie pojęcia grądów, całorocznej pracy leśnika oraz łowiectwa, ponadto można obejrzeć z pomostu widok na Jezioro Lidzbarskie oraz przejść Aleją Dębów Pomnikowych.
  • OHZ Konopaty – o długości niespełna 1 km, wzdłuż której rozmieszczono tablice dotyczące zagadnień leśnych, sprzęt i urządzenia stosowane dawniej w leśnictwie oraz przekroje drewna różnych gatunków drzew.

Dla miłośników jazdy rowerem przygotowano 6 szlaków rowerowych.

Bibliografia

lidzbark.olsztyn.lasy.gov.pl [25.02.2015]
lidzbark.lavinaplatform.com [25.02.2015]