Rezerwat Zabrodzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Rezerwat przyrody Zabrodzie

Rodzaj rezerwatu florystyczny
Państwo  Polska
Data utworzenia 1972
Powierzchnia 27,30 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat przyrody Zabrodzie
Rezerwat przyrody Zabrodzie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat przyrody Zabrodzie
Rezerwat przyrody Zabrodzie
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Rezerwat przyrody Zabrodzie – rezerwat przyrody utworzony w 1972 r. (MP nr 367, poz. 202) w celu ochrony bogatych stanowisk brzozy niskiej oraz bogatej flory rzadkich roślin torfowiskowych. Obejmuje swoimi granicami 27,30 ha gytiowiska z dobrze zachowanymi zespołami torfowisk niskich i przejściowych. Rezerwat znajduje się w pobliżu miejscowości Zabrodzie, w gminie Biskupiec, na terenie Nadleśnictwa Wipsowo.

O rezerwacie

Fizjogeografia terenu i szata roślinna

Gytiowisko powstało na terenie dawnego jeziora Pudląg, po jego osuszeniu przez przekopanie tzw. rowu pudliskiego, wpadającego do Kanału Dymerskiego. Misę osuszonego jeziora wypełniają osady gytii detrytusowej o miąższości dochodzącej do 9,5 m. W wierzchniej warstwie występuje domieszka storfiałych szczątków roślinnych. Gytia jest silnie uwodniona i tworzy typowe trzęsawisko.

Rośliny

Z roślin występujących na terenie rezerwatu największą rolę odgrywają: brzoza omszona, wierzby, nerecznica błotna, bobrek trójlistkowy, turzyca zaostrzona, błotna i dzióbkowata, kozłek dwupienny, a z mszaków liczne torfowce oraz sierpowiec błyszczący. Z roślin chronionych i rzadkich, oprócz brzozy niskiej, występują pływacz średni, bażyna czarna, rosiczka okrągłolistna, kruszyna pospolita i bagno zwyczajne.
Brzoza niska zwiększyła znacznie swój areał, rozprzestrzeniając się w postaci pojedynczych okazów lub całych ich grup na całym obszarze rezerwatu. Największą żywotnością odznaczają się okazy Betula humilis w płatach torfowiska przejściowego, a zwłaszcza w zespole Caricetum lasiocarpae. Obecnie znajdują się tu najliczniejsze stanowiska brzozy.

Ciekawostki

Pod koniec lat 50. ubiegłego wieku brzoza niska występowała w rezerwacie dość licznie na całym obszarze gytowiska, najliczniej w jego zachodniej części. Brzoza niska najlepiej rośnie w fitocenozach torfowiska niskiego i przejściowego, zróżnicowanych gatunków szuwarów wielkoturzycowych oraz torfowisk mszysto-turzycowych.

Zobacz też

Rejestr rezerwatów przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [10.12.2014]
[pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Zabrodzie Rezerwat przyrody Zabrodzie, pl.wikipedia.org] [10.12.2014]

Bibliografia

Dąbrowski S., Polakowski B., Wołos L., Obszary chronione i pomniki przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie, 1999.

Galeria zdjęć