Skorupki

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skorupki

Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat giżycki
Gmina Ryn
Liczba ludności (2010) 60 (łącznie Skorupki i Mrówki)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Skorupki
Skorupki
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Skorupki
Skorupki
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Skorupki (niem. Skorupken, od 1927 r. Schalensee) – wieś niesołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Ryn. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa suwalskiego.

Miejscowość w 2010 roku liczyła 60 mieszkańców (łącznie z Mrówkami). Wieś wchodzi w skład sołectwa Rybical, w którym funkcję sołtysa sprawuje obecnie Bożena Wiśniowska[1].

Położenie

Wieś położona jest w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na obszarze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, na wschodnim brzegu jeziora Tałty, 30 km na południowy zachód od Giżycka i 8 km na południe od Rynu, w pobliżu granicy z powiatem mrągowskim.

Dzieje miejscowości

Wieś powstała w ramach kolonizacji wschodnich terenów państwa zakonu krzyżackiego. W 1494 roku komtur ryński Rudolf von Tippelskirchen nadał 15 łanów na prawie magdeburskim i 4 morgi łąki Maciejowi Weitungowi z Rybicalu. W zamian za dobra służebne Maciej zobowiązał się do wystawienia jednej służby zbrojnej (po upływie 10 lat wolnizny). W pierwszej połowie XVI wieku Skorupki były wsią wolną, zamieszkałą przez siedmiu gospodarzy. Na początku XVII wieku obszar wsi nieco się powiększył, a wraz z nim liczba gospodarstw zwiększyła się do dziesięciu. W 1835 roku wieś liczyła już 24 gospodarstwa. Skorupki należały do parafii ewangelickiej w Rynie.

Szkoła we wsi powstała w 1744 roku. Po II wojnie światowej uruchomiono ją ponownie w 1952 roku, jednak z powodu niewielkiej liczby uczniów została zlikwidowana już dwa lata później.

W 1970 roku w Skorupkach było 21 budynków mieszkalnych; we wsi znajdowała się świetlica i boisko sportowe, działało kółko rolnicze. W następnych latach w pobliżu wsi założono pole biwakowe. W latach 1954-1972 wieś wchodziła w skład gromady Ryn.

Liczba mieszkańców na przestrzeni lat:

  • 1857 – 218 osób
  • 1933 – 157 osób
  • 1939 – 93 osoby
  • 1970 – 83 osoby (łącznie z Mrówkami)

Zabytki

  • budynek szkoły z początku XX wieku
  • cmentarz ewangelicki z połowy XIX wieku
  • cmentarz ewangelicki z okresu międzywojennego

Przypisy

  1. bip.warmia.mazury.pl [05.03.2014]

Bibliografia

Białuński Grzegorz, Osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich od XIV do początku XVIII wieku – starostwo leckie (giżyckie) i ryńskie, Olsztyn 1996. Giżycko. Z dziejów miasta i okolic, red. Andrzej Wakar, Olsztyn 1983.
Orłowicz Mieczysław, Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii, Na nowo podali do druku Grzegorz Jasiński, Andrzej Rzempołuch, Robert Traba, Olsztyn 1991.
Statistisch-Topographisches Adreß-Handbuch von Ostpreussen, Commission bei Wilhelm Koch, Königsberg 1857.
Gminna ewidencja zabytków, w: Miasto i gmina Ryn. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Część A, Ryn 2009/2010 [05.03.2014]
Bank Danych Lokalnych GUS [05.03.2014]
Deutsche Verwaltungsgeschichte [05.03.2014]