Społeczna Szkoła w Bredynkach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Społeczna Szkoła w Bredynkach

Budynek placówki.Źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek placówki.
Źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 1827 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Bredynki 24, 11-300 Biskupiec

Społeczna Szkoła w Bredynkach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Beata Żukowska.

Historia

Pierwsze wzmianki o szkole w Bredynkach pojawiły się w 1827 r. Dotyczyły one szkoły z polskim językiem nauczania, do której uczęszczało 41 dzieci. Z upływem czasu wzrastała liczba uczniów. W 1857 r. szkoła liczyła 119 uczniów z Bredynek i Zawady. Obowiązywał w niej język polski i niemiecki, przy czym naukę religii prowadzono w języku polskim. W latach 1879-1881 nauczycielem w Bredynkach był Jan Liszewski – założyciel "Gazety Olsztyńskiej".

Po zakończeniu II wojny światowej szkoła podstawowa wznowiła swoją działalność 28. Lipca 1945 roku. Do 2006 r. placówka działała jako Publiczna Szkoła Podstawowa. Natomiast od 2006 w r. przeobrażono ją w Społeczną Szkołę Podstawową w Bredynkach. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bredynki i Stanclewo z siedzibą w Bredynkach, skupiające osoby zainteresowane rozwojem szkoły i lokalnej społeczności.

Działalność

W latach 2012–2013 oraz 2013–2014 szkoła uczestniczyła w projekcie "Nasze zajęcia, nasza szkoła", finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia matematyczno-informatyczne oraz zajęcia z przyrody i wycieczki poglądowo-naukowe. W szkole prowadzone są również zajęcia dodatkowe, m.in.: warsztaty muzyczne, warsztaty malarskie, zajęcia sportowe oraz zajęcia na świetlicy.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej. W zgodzie ze Szkolnym Programem profilaktycznym i Szkolnym Programem Wychowawczym placówka realizuje następujące zadania:

  • wpajanie zasad samorządności, demokracji, sprawiedliwości, wolności
  • stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju uczniów
  • przygotowanie dzieci do dalszych etapów edukacji
  • promowanie kultury osobistej i postaw prospołecznych w kontaktach interpersonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny i zespołu klasowego
  • uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie
  • wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów
  • korzystanie ze zdobyczy techniki i nauki w procesie nauki i wychowania
  • wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego uczniów

Ciekawostki

W szkole z każdej klasy wybierany jest "uczeń miesiąca", który dostaje pisemne wyróżnienie.

Przy szkole funkcjonuje Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Bredynkach.

Bibliografia

Społeczna Szkoła w Bredynkach[27.11.2014]
Szkolnictwo[27.11.2014]