Społeczne Gimnazjum 101 w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Społeczne Gimnazjum 101 w Olsztynie

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Mroza 25, 10-692 Olsztyn

Społeczne Gimnazjum 101 w Olsztynie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim wchodząca w skład Społecznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego 101 w Olsztynie. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Izabela Złotkowska.

Historia

Gimnazjum wchodzi w skład Społecznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego 101 w Olsztynie, do którego należą ponadto przedszkole i szkoła podstawowa. Pierwszą placówką z tego grona, która zainicjowała powstanie Zespołu była Społeczna Szkoła Podstawowa 101 w Olsztynie. Była to pierwsza niepubliczna placówka oświatowa na Warmii i Mazurach, powstała w 1990 r. z inicjatywy rodziców, którzy zrzeszyli się w Towarzystwie Przyjaciół Szkół Społecznych 101, będącym jego organem prowadzącym.

Działalność

Szkoła oferuje szereg kół zainteresowań, m.in.:

 • matematyczne
 • polonistyczne
 • historyczne
 • WOS
 • chemiczne
 • fizyczne
 • języka angielskiego
 • języka niemieckiego
 • biologiczne
 • geograficzne
 • Szkolne Koło Caritas
 • Comenius
 • gry na gitarze
 • Klub Brytyjski


Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • mgr Małgorzata Siergiej – język polski, zajęcia artystyczne
 • mgr Urszula Młodzianowska – historia, WOS
 • mgr Agnieszka Tomaszek – biologia
 • mgr Leszek Siwiec – informatyka, fizyka
 • mgr Bożena Warnel, mgr Wanda Borucka – matematyka
 • mgr Agnieszka Pskiet – matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne
 • mgr Ewa Kiewisz, mgr Monika Giedryś – język angielski
 • mgr Marta Gierzyńska, mgr Anna Dajlidko – język niemiecki
 • mgr Janina Olber – chemia
 • mgr Beata Lipka-Kosakowska – geografia
 • mgr Anna Jęsiak – edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Katarzyna Szewczyk – wychowanie fizyczne
 • mgr Monika Kamińska–Lorych – zajęcia artystyczne, muzyka
 • dr Marta Wasilewska-Frągnowska – zajęcia artystyczne, plastyka
 • mgr Paweł Kuźmicki – wychowanie fizyczne
 • mgr Joanna Skłodowska–Płoska – wychowanie do życia w rodzinie
 • ks mgr Bogusław Sułecki – religia
 • mgr Tomasz Charukiewicz – etyka

Osiągnięcia

Uczniowie osiągają znaczne wyniki głównie w konkursach przedmiotowych, m.in. języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematycznym, geograficznym, fizycznym, chemicznym, wiedzy o społeczeństwie, biologicznym, historycznym.

Bibliografia

Społeczne Gimnazjum 101 w Olsztynie[15.11.2014]
szkolnictwo.pl[15.11.2014]