Stal Baldwin

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Stal Baldwin

Data śmierci 1410 r.
Grunwald

Stal Baldwin (zm. 1410 r. pod Grunwaldem) – wójt Nowej Marchii, komtur Brodnicy, uczestnik bitwy grunwaldzkiej.

Życiorys

W latach 1402–1408 był wójtem Nowej Marchii, następnie przez krótki czas pełnił tę samą funkcję w Grabinach na Żuławach, niedaleko Pruszcza Gdańskiego. W 1409 r. za sprawą nominacji dokonanej przez wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ulricha von Jungingena został komturem Brodnicy. W bitwie pod Grunwaldem pełnił dowództwo nad chorągwią swojego komturstwa. Walczyli pod nią lennicy krzyżaccy i zaciężni, członkowie konwentu.

Zginął na polu bitwy, jego chorągiew trafiła w ręce Polaków.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.