Stanisław Grzesiuk

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Stanisław Grzesiuk

Data i miejsce urodzenia 23 stycznia 1926 r.
Zabrodzie
Data i miejsce śmierci 27 września 2013 r.
Olsztyn
Miejsce spoczynku cmentarz komunalny w Olsztynie

Stanisław Grzesiuk (ur. 23 stycznia 1926 r. w Zabrodziu, zm. 27 września 2013 r. w Olsztynie) – profesor zwyczajny, specjalista w zakresie fizjologii roślin.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Absolwent szkoły podstawowej w Sawinie, powiat chełmski (1938 r.), liceum ogólnokształcącego w Chełmie Lubelskim (1946 r.), Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Poznańskiego (1946-1948), UMCS w Lublinie (1950 r. – magister filozofii w zakresie botaniki), zagranicznych studiów doktoranckich w Leningradzkim Instytucie Rolniczym w Puszkinie (1951-1954).

Praca

Pracował jako nauczyciel biologii i fizyki w Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. S. Czarnieckiego w Chełmie (1948-1949), później w Żeńskim LO im. J. Zamoyskiego w Lublinie (1949-1950). Następnie podjął pracę jako asystent w Katedrze Fizjologii Roślin UMCS w Lublinie. Od 1954 r. związany jest z WSR/ART w Olsztynie.

Stopień naukowy doktora uzyskał w 1954 r., doktora habilitowanego w 1961 r., zaś tytuł profesora zwyczajnego (1975 r.). Pełnił funkcję prorektora WSR ds. naukowych i kadrowych (koniec lat 60. XX w.), prodziekana Wydziału Rolniczego (1956-1960). Kierował Katedrą Fizjologii Roślin na wydziale Rolniczym (1955-1975), a także był dyrektorem Międzywydziałowego Instytutu Biologii Doświadczalnej (1976 r.). Jest autorem ponad 150 prac naukowych.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Był członkiem Komitetu Uprawy Roślin PAN, Zespołu Doradców Ministra Szkolnictwa, członkiem Centralnej Komisji ds. Kadrowych przy Prezesie Rady Ministrów. Za swoją działalność otrzymał m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, medal im. M. Oczapowskiego, Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Bibliografia

Prof. Stanisław Grzesiuk, "Wiadomości Uniwersyteckie", nr 11 (171) 2013 r., s. 24.
Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Maria Fafińska, Zofia Gawinek, Danuta Jemiołkowska, Barbara Stolarczyk (oprac.), Olsztyn 2004, s. 171.

Zobacz też

UWM Stanisław Grzesiuk [22.12.2013]
uwm.edu.pl [22.12.2013]
.