Stanisław Jelitko

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Stanisław Jelitko

Data śmierci ok. 1450 r.

Stanisław Jelitko (zm. ok. 1450 r.) – uczestnik bitwy grunwaldzkiej, rycerz herbu Jelita z Mokraska koło Jędrzejowa i z Pilicy niedaleko Włoszczowy.

Życiorys

Był dwukrotnie żonaty, miał trzy córki i czterech synów. Długosz ocenia Stanisława Jelitko jako jednego z bardziej zasłużonych w bitwie pod Koronowem 10 października 1410 r.

Jelitko brał również udział w bitwie pod Grunwaldem. W 1411 r. służył w orszaku królewskim w Medyce. Tam też otrzymał nagrodę od króla w postaci 100 grzywien na wsi Lipna Wola. W 1412 r. został asesorem sądu królewskiego. W 1425 r. został kasztelanem brzeskim, uczestniczył w wiecach sądowych w Krakowie. W 1440 r. syn Jagiełły – Władysław – potwierdził zapis ojca na wsi Lipna Wola.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.