Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Mroczenku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Stowarzyszenie "Koło Gospodyń Wiejskich" w Mroczenku – organizacja pozarządowa założona z inicjatywy mieszkańców we wsi Mroczenko (gmina Grodziczno, powiat nowomiejski), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 9 kwietnia 2008 r.[1].

Informacje ogólne

Celami statutowymi Stowarzyszenia "Koło Gospodyń Wiejskich" w Mroczenku są[2]:

 • integracja mieszkańców wsi i okolic
 • przeciwdziałanie patologiom
 • rozwój działalności gospodarczej
 • ograniczanie bezrobocia
 • pomoc społeczna i działalność charytatywno-opiekuńcza
 • pomoc rodzinom wielodzietnym, patologicznym, osobom samotnym, bezdomnym, bezrobotnym
 • ochrona zdrowia, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
 • umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży
 • rozwój kultury i oświaty we wsi
 • upowszechnianie aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie dzieci i młodzieży
 • wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz infrastruktury wsi
 • pielęgnowanie i propagowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego
 • organizowanie profilaktyki i socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych
 • zbiórki publiczne
 • współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi, spółdzielczymi i pozarządowymi w celu zaspokajania zbiorowych jak i indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkańców danej społeczności lokalnej
 • rozwój sportu, turystyki i rekreacji, ekoturystyki i agroturystyki
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców społeczności lokalnych w szczególności bezrobotnych oraz małych i średnich przedsiębiorczości
 • tworzenie wspólnych projektów i innych przedsięwzięć kulturalnych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi
 • promocja kultury polskiej w społecznościach lokalnych
 • wyrównywanie szans młodzieży i dzieci ze wsi w dostępie do edukacji, szczególnie do współczesnych środków komunikacji
 • integracja dzieci, młodzieży, dorosłych w tym rodzin i osób starszych i samotnych z różnych środowisk lokalnych

Struktura organizacji

W strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia "Koło Gospodyń Wiejskich" w Mroczenku funkcjonuje zarząd, w składzie [3]:

 • Alina Manerowska – prezes
 • Iwona Kamińska – wiceprezes
 • Małgorzata Maderska – członek Zarządu
 • Anna Sławińska – sekretarz
 • Agnieszka Otrembska – skarbnik

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie "Koło Gospodyń Wiejskich" w Mroczenku
Dom Strażaka 17
13-324 Mroczenko
tel. (56) 272 93 72
e-mail: kgw.kamionekwielki@wp.pl

Przypisy

 1. bazy.ngo.pl [10.10.2014]
 2. mojepanstwo.pl [10.10.2014]
 3. mojepanstwo.pl [10.10.2014]

Bibliografia

mojepanstwo.pl [10.10.2014]
bazy.ngo.pl [10.10.2014]