Grodziczno (gmina wiejska)

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Gmina Grodziczno

Herb
Herb gminy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat nowomiejski
Rodzaj gminy wiejska
Wójt Tomasz Szczepański
Powierzchnia 154,37 km²
Liczba sołectw 17
Liczba miejscowości 19
Liczba ludności (2013)
Gęstość zaludnienia
6371
41 osób/km²
Strefa numeracyjna 56
Tablice rejestracyjne NNM
TERYT 2812032
Urząd gminy
Grodziczno 17A 13-324 Grodziczno
Strona internetowa gminy
Biuletyn Informacji Publicznej gminy

Gmina Grodziczno – gmina wiejska położona w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, we wschodniej części powiatu nowomiejskiego. Siedziba gminy znajduje się w Grodzicznie. Gmina położona na terenach o bogatych i ciekawych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Posiada korzystne warunki naturalne do produkcji rolnej i rozwoju turystyki, w tym agroturystyki. Władzę w gminie sprawuje wójt Tomasz Szczepański[1].

Powierzchnia gminy

Gmina wiejska Grodziczno zajmuje powierzchnię 154,37 km2[2], w tym:

 • użytki rolne: 76,7% (11 848 ha)
 • lasy: 15,8% (2443 ha)
 • wody: 1,3% (207 ha)

Gmina stanowi 34,9% powierzchni powiatu nowomiejskiego.

Demografia

Liczba ludności gminy według danych z 2013 roku wynosi[2]:

Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grodzicznie. Fot. Podkomorzy. Źródło: Commons Wikimedia
Cmentarz przykościelny w Grodzicznie.
Fot. Piotr Marynowski. Źródło: Commons Wikimedia
Kościół pw. św. Marcina w Boleszynie.
Fot. Lotek70. Źródło: Commons Wikimedia
Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób % osób % osób %
liczba 6371 100 3153 49,5 3218 50,5
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
41 20 21

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały w 2013 roku w gminie wiejskiej Grodziczno wynosiło -8 osób[2], co stanowi 6,9% migracji w powiecie nowomiejskim oraz 0,2% w województwie warmińsko-mazurskim.

Historia gminy jako jednostki administracyjnej

Powstające po II wojnie światowej granice i podziały terytorialne na ziemiach dzisiejszej Polski opierały się początkowo na przedwojennym podziale administracyjnym. Podział ten umiejscawiał gminę Grodziczno w powiecie lubawskim, w województwie pomorskim. W 1948 roku powiat lubawski przemianowano na powiat nowomiejski[3]. Gmina Grodziczno stała się jego częścią. W 1950 roku na mocy ustawy o zmianach podziału administracyjnego państwa[4] powiat nowomiejski (a wraz z nim gminę Grodziczno) włączono do województwa olsztyńskiego.

W 1954 roku, na mocy Ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych[5], istniejące dotychczas gminy zastąpiono gromadami. Gromada Grodziczno przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy administracyjnej, która przywracała w Polsce podział państwa na gminy[6]. W 1973 roku reaktywowano gminę Grodziczno, w jej skład weszły sołectwa: Boleszyn, Grodziczno, Katlewo, Kowaliki, Kuligi, Linowiec, Lorki, Montowo, Mroczenko, Mroczno, Nowe Grodziczno, Ostaszewo, Rynek, Świniarc, Trzcin, Zajączkowo Lubawskie, Zwiniarz[7].

1 czerwca 1975 roku, na podstawie Ustawy o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa[8], przestał istnieć powiat nowomiejski. Gmina Grodziczno została bezpośrednio częścią województwa toruńskiego.

Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa[9] umiejscowiły gminę Grodziczno w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim.

Gmina wiejska Grodziczno graniczy z gminami: Lubawa, Rybno, Lidzbark, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie oraz z gminą województwa kujawsko-pomorskiego: Brzozie.

Miejscowości na terenie gminy

Sołectwa: Boleszyn, Grodziczno, Katlewo, Kowaliki, Kuligi, Linowiec, Lorki, Montowo, Mroczenko, Mroczno, Nowe Grodziczno, Ostaszewo, Rynek, Świniarc, Trzcin, Zajączkowo, Zwiniarz.

Pozostałe miejscowości: Białobłoty, Jakubkowo.

Gospodarka

Głównym kierunkiem rozwoju gospodarczego gminy Grodziczno jest rolnictwo. Użytki rolne stanowią ponad 75% ogólnej powierzchni gminy, w tym: 87,7% (10399 ha) to grunty orne, 12% (1421 ha) łąki i pastwiska. Gmina jest typowym obszarem rolniczym, na którym do podstawowych form gospodarowania zalicza się produkcję roślinną (uprawiane są głównie mieszanki zbożowe, pszenżyto, jęczmień oraz kukurydza, rzepak, ziemniaki) i hodowlę zwierząt. Większość gospodarstw prowadzi działalność ogólnorolną. W gospodarstwach rolnych zatrudnionych jest około 60% ogółu pracujących mieszkańców gminy[10].

Ważnym elementem rozwoju gminy staje się turystyka i rekreacja, która stanowi alternatywne źródło dochodu dla gospodarstw rolnych. Warunki przyrodnicze (w tym jeziora i lasy) i krajobrazowe sprzyjają rozwojowi turystyki, jednak brak całorocznej bazy noclegowej, a słaby rozwój agroturystyki, słabe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych utrudniają ten proces. Gospodarstwa agroturystyczne znajdują się w miejscowościach: Boleszyn, Trzcin, Ostaszewo, Linowiec[1].

W gminie nie ma rozwiniętego przemysłu, dość dobrze rozwinięta jest sieć usług o zróżnicowanej strukturze i handel.

Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w gminie Grodziczno wynosiła w 2013 roku 311. W tym 17 podmiotów należało do sektora publicznego, pozostałe 294 tworzy sektor prywatny. 67 firm było zarejestrowanych w dziale handel hurtowy i detaliczny, 28 firm w dziale przetwórstwo przemysłowe, 56 firm w dziale budownictwo, 46 w dziale: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi prowadziły 3 firmy[1]. Jedną z firm działających w gminie jest ORiSTO Sp. z o.o., producent mebli łazienkowych.

Gmina Grodziczno należy do LGD "Ziemia Lubawska" oraz Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna".

Liczba ludności bezrobotnej zarejestrowanej pod koniec 2013 roku w gminie Grodziczno wynosiła 449 osób[1], co stanowi 11,5% bezrobotnych w powiecie nowomiejskim.

Ze środowiskowej pomocy społecznej korzysta w gminie 18,3% ludności[11].

Kultura i turystyka

Instytucje zajmujące się pracą na rzecz kultury na terenie gminy

Filie biblioteki znajdują się w: Boleszynie, Mrocznie, Zwiniarzu

Wydarzenia kulturalne związane z gminą

 • dożynki gminne

Ludzie związani z gminą

 • Józef Blank - urodzony w Grodzicznie trener, społecznik, samorządowiec; burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego.

Zabytki znajdujące się na terenie gminy

Do najcenniejszych zabytków znajdujących się na terenie gminy wiejskiej Grodziczno należą[12]:

Szlaki i atrakcje turystyczne

 • szlaki i ścieżki edukacyjne Welskiego Parku Krajobrazowego
 • ścieżka rowerowa północnym skrajem Welskiego Parku Krajobrazowego
 • ścieżka rowerowa "Pętla Ostaszewska" (przy Centrum Turystycznym w Ostaszewie)
 • ścieżki piesze wokół jeziora Okuminek i jeziora Kiełpińskiego
 • spływy kajakowe rzeką Wel
 • zabytkowe parki dworskie w Jakubkowie i Montowie
 • Welski Park Krajobrazowy: obszary chronionego krajobrazu, rezerwat i pomniki przyrody
 • lasy, jeziora

Informacje na temat atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie gminy Grodziczno można uzyskać na stronie internetowej grodziczno.pl.

Religia

Szkolnictwo

W gminie wiejskiej Grodziczno istnieją następujące placówki edukacyjne:

W gminie działają punkty przedszkolne przy kołach gospodyń wiejskich w Nowym Grodzicznie i Mrocznie[13].

Sport

Na terenie gminy działają kluby:

Inne organizacje i instytucje

Obszary chronione i pomniki przyrody

Na terenie gminy znajdują się obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody. Należą do nich[14]:

Parki krajobrazowe:

Rezerwaty przyrody:

Obszary chronionego krajobrazu:

Obszary Natura 2000:

Z pozostałych form ochrony przyrody na terenie gminy wiejskiej Grodziczno znajdują się 3 pomniki przyrody[14].

Multimedia

Film udostępniony w ramach projektu Regionalna Kronika Filmowa

Przypisy

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Urząd Gminy Grodziczno
 2. 2,0 2,1 2,2 Bank Danych Lokalnych GUS
 3. Dz.U. 1948, nr 12, poz. 97, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o zniesieniu powiatów: szczuczyńskiego i utworzeniu powiatu grajewskiego w województwie białostockim, stopnickiego i utworzeniu powiatu buskiego w województwie kieleckim, błońskiego i utworzeniu powiatu grodzisko-mazowieckiego w województwie warszawskim oraz nieszawskiego i lubawskiego i utworzenia powiatów aleksandrowskiego i nowomiejskiego w województwie pomorskim, isap.sejm.gov.pl [20.10.2014]
 4. Dz.U. 1950, nr 28, poz. 255, Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa, isap.sejm.gov.pl [20.10.2014]
 5. Dz.U. 1954, nr 43, poz. 191, Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, isap.sejm.gov.pl [20.10.2014]
 6. Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [20.10.2014]
 7. Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim
 8. Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [20.10.2014]
 9. Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, isap.sejm.gov.pl [20.10.2014]
 10. Plan rozwoju lokalnego gminy Grodziczno 2007-2013
 11. Bank Danych Lokalnych GUS
 12. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Rejestr zabytków
 13. Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Wykaz szkół i placówek oświatowych w województwie warmińsko-mazurskim [20.10.2014]
 14. 14,0 14,1 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bibliografia

Dz.U. 1948, nr 12, poz. 97, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o zniesieniu powiatów: szczuczyńskiego i utworzeniu powiatu grajewskiego w województwie białostockim, stopnickiego i utworzeniu powiatu buskiego w województwie kieleckim, błońskiego i utworzeniu powiatu grodzisko-mazowieckiego w województwie warszawskim oraz nieszawskiego i lubawskiego i utworzenia powiatów aleksandrowskiego i nowomiejskiego w województwie pomorskim, isap.sejm.gov.pl [20.10.2014]
Dz.U. 1950, nr 28, poz. 255, Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa, isap.sejm.gov.pl [20.10.2014]
Dz.U. 1954, nr 43, poz. 191, Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, isap.sejm.gov.pl [20.10.2014]
Dz.U. 1958, nr 76, poz. 393, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany nazw niektórych powiatów w województwach olsztyńskim, poznańskim i zielonogórskim,isap.sejm.gov.pl [20.10.2014]
Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [20.10.2014]
Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl[20.10.2014]
Dz.U. 1975, nr 17, poz. 92, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw, isap.sejm.gov.pl [20.10.2014]
Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, isap.sejm.gov.pl [20.10.2014]
Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim, [w:] Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, Olsztyn 1972.
Plan rozwoju lokalnego gminy Grodziczno 2007 -2013
Bank Danych lokalnych GUS, Portret terytorium [20.10.2014]
BIP Urzędu Gminy Grodziczno [20.10.2014]
Urząd Gminy Grodziczno [20.10.2014]
Leksykon kultury Warmii i Mazur [20.10.2014]
Narodowy Instytut Dziedzictwa, Rejestr zabytków [20.10.2014]
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [20.10.2014]
Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Wykaz szkół i placówek oświatowych w województwie warmińsko-mazurskim [20.10.2014]