Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Uzdowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Uzdowie

Budynek szkolny. Źródło: www.gminadzialdowo.pl
Budynek szkolny. Źródło: www.gminadzialdowo.pl
Data założenia: 1930 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: Uzdowo 75, 13-214 Uzdowo

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Uzdowie – szkoła podstawowa w Uzdowie, powiat działdowski, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Jacek Szczepaniak.

Historia

Szkoła w Uzdowie powstała w latach 1930-1932. W tym okresie zbudowano budynek szkolny. Pierwszym kierownikiem Szkoły Powszechnej w Uzdowie był Stanisław Ostrowski. W czasie okupacji w Uzdowie funkcjonowała szkoła niemiecka. Po wyzwoleniu, w 1945 r., wznowiono działalność edukacyjną w szkole. Pierwszymi powojennymi kierownikami szkoły byli: Kazimierski, Długołęcki. W 1948 r., na skutek reformy strukturalnej, szkoła zmieniła nazwę na szkoła podstawowa. W latach 1953-1974 funkcję kierowniczą pełnił Józef Miłocki. Następnie dyrektorem szkoły został Marceli Lech. W latach 1973-1976 szkoła była zbiorczą szkołą gminną.

We wrześniu 1980 r. rozpoczęto akcję "Na tropie patrona szkoły". W trakcie plebiscytu na patrona wybrano Adama Mickiewicza. Imię nadano szkole 18 czerwca 1982 r. Z tej okazji odsłonięto tablicę na budynku szkolnym z napisem: "Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Uzdowie". W tym samym roku szkoła w Uzdowie zwyciężyła w konkursie regionalnym na organizację ogniska przedszkolnego i uhonorowana została Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodą pieniężną. Od 1987 r. do 1999 r. szkołą kierowała Halina Roman. 25 października 1997 r., z okazji 65-lecia, szkoła otrzymała sztandar. W 1999 r. stanowisko dyrektora objął Jacek Szczepaniak. Od roku szkolnego 1999/2000 Szkoła funkcjonuje jako sześcioklasowa szkoła podstawowa. W 2004 r. zmodernizowano budynek szkoły, wymieniono wszystkie instalacje, stolarkę drzwiową i okienną, posadzki. Wykonano roboty malarskie, tynki oraz okładziny wewnętrzne.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły
 • umożliwia absolwentom podjęcie nauki w gimnazjum
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów
 • sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz możliwości szkoły

Szkoła realizuje własny program wychowawczy i profilaktyki uchwalony przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego [1].

Kadra pedagogiczna

Skład kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2013/14:

 • mgr Jacek Szczepaniak – dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne
 • mgr Elżbieta Walczyk – edukacja przedszkolna, wychowawca klasy "0" A, świetlica szkolna
 • lic. Bożena Wółkiewicz – edukacja przedszkolna, wychowawca klasy "0" B, świetlica szkolna
 • mgr Kinga Bruździak – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III, zajęcia komputerowe klas I-III, wychowanie fizyczne klasa I i II, biblioteka szkolna
 • mgr Renata Anuszewska – edukacja wczesnoszkolna kl I, wychowawca klasy I, plastyka, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • mgr Anna Stańczak – wychowawca klasy VI A, język polski, historia i społeczeństwo
 • mgr Anna Zarębska – wychowawca klasy VI B, matematyka, zajęcia komputerowe/informatyka
 • mgr Malwina Szmidt-Zbrzyzna – język angielski, wychowawca klasy IV
 • mgr Marianna Ziemska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl II, przyroda
 • mgr Grzegorz Wadecki – zajęcia techniczne, muzyka, kółko muzyczne
 • mgr Bożena Strzelewska – wychowawca klasy V, wychowanie fizyczne, świetlica szkolna
 • mgr Iwona Cieśniewska – religia

Osiągnięcia

Uczniowie szkoły odnoszą sukcesy w zawodach sportowych, m.in. w piłce siatkowej, szachach, tenisie stołowym. 20 listopada 2013 r. uczeń klasy VI b Jakub Bielicki zajął I miejsce w kategorii "Chłopcy szkół podstawowych" w Mistrzostwach Województwa LZS w Tenisie Stołowym w Lidzbarku Warmińskim.

Ciekawostki

W ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Uzdowie realizowano projekt "KLUB 3D" oraz projekt "Zielona Szkoła".

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956), Kraków 2011, s. 42.
spuzdowo.edupage.org [22.12.2013]
dzialdowo.ug.gov.pl [22.12.2013]