Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu

Wizerunek patronki Szkoły. Źrodło: www.zspozezdrze.home.pl
Wizerunek patronki Szkoły. Źrodło: www.zspozezdrze.home.pl
Data założenia: XVIII w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. 1-go Maja 1B, 11-610 Pozezdrze
Patron: Jadwiga Tressenberg

Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu – placówka oświata działająca w Pozezdrzu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół w Pozezdrzu. Dyrektorem Zespołu jest Małgorzata Dadura.

Historia

Pierwszą dwuklasową szkołę zorganizowano w Pozezdrzu w 1737 r. Przed II wojną światową liczyła pięć klas, a po wojnie siedem. Pierwszym kierownikiem Szkoły został Alfons Hryszkiewicz, drugim Kazimierz Zaniewski. W 1966 r. po reformie systemu oświatowego utworzono tutaj szkołę ośmioklasową. Od 1974 r. placówka była Zbiorczą Szkołą Gminną. Dyrektorowi szkoły podlegały: Szkoła Podstawowa w Kutach, Szkoła Podstawowa w Krzywińskich, Szkoła Podstawowa w Harszu.

1 września 1970 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny, wyposażony w 6 sal lekcyjnych, 2 klasopracownie i salę gimnastyczną. W 2008 r. Szkoła Podstawowa weszła w skład Zespołu Szkół w Pozezdrzu.

Dyrektorzy Szkoły w poszczególnych latach:

  • 1945/1946 - Alfons Hryszkiewicz
  • 1946-1964 - Kazimierz Zaniewski
  • 1964-1982 - Kazimierz Podraszko
  • 1982-2002 - Danuta Choroszko
  • od 2002 - Małgorzata Dadura

Działalność Szkoły

Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Tressenberg zorganizowana jest w 11 oddziałów. W roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało do niej 206 uczniów.

Osiągnięcia

Uczniowie Szkoły biorą udział w zawodach sportowych takich, jak: pływanie, piłka halowa. Wychowankowie uczestniczą także w przeglądach teatralnych i muzycznych.

Bibliografia

ZS Pozezdrze, 01.11.2014 r.