Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach

Budynek szkoły. Źródło: www.sp-galiny.gmina-bartoszyce.pl, 8.12.2013.
Budynek szkoły. Źródło: www.sp-galiny.gmina-bartoszyce.pl, 8.12.2013.
Data założenia: 1946 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: Galiny 69, 11-200 Bartoszyce

Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach – szkoła podstawowa w Galinach w powiecie bartoszyckim w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Mirosław Groth.

Historia

Początki szkolnictwa w Galinach sięgają XVI w. Pierwszą szkołę w Galinach utworzono w 1525 r. przy miejscowym kościele. W 1737 r. szkołę parafialną zreorganizowano i poddano nadzorowi państwowemu. W 1935 r. w szkole pracowało trzech nauczycieli, sprawujących pieczę nad 130 uczniami. Po II wojnie światowej wznowiono działalność szkoły. Pierwszym kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej w Galinach został Marian Maciąg. Szkoła ta mieściła się w niewielkim poniemieckim budynku. W 1948 r. na skutek reformy placówka zyskała status jedenastoletniej szkoły stopnia podstawowego. W latach 60. XX w. oddano do użytku funkcjonujący do dziś nowy, dwukondygnacyjny budynek szkolny z niepełnowymiarową salą gimnastyczną i zapleczem kuchennym. W wyniku reformy systemu oświaty w 1999 r. ośmioletnią szkołę podstawową przekształcono w szkołę podstawową z sześcioletnim cyklem kształcenia. W 2001 r. w szkole uruchomiono pracownię komputerową, która w 2005 r. uzyskała nowoczesne wyposażenie w ramach programu „Pracownia komputerowa dla szkół”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2013/2014:

 • Krystyna Aleksandrowicz – nauczyciel dyplomowany, egzaminator, język polski, historia i społeczeństwo
 • Nina Demko – nauczyciel mianowany, język angielski
 • Mirosław Groth – nauczyciel dyplomowany, egzaminator, język rosyjski, dyrektor szkoły
 • Marek Kirkuć – nauczyciel dyplomowany, wychowanie fizyczne, technika
 • Małgorzata Kwakszys – nauczyciel dyplomowany, zajęcia zintegrowane, gimnastyka korekcyjna
 • Małgorzata Malina – nauczyciel stażysta, religia, biblioteka
 • Lucyna Masłowska – nauczyciel dyplomowany, przyroda, muzyka, plastyka
 • Irena Mościcka – nauczyciel dyplomowany, zajęcia zintegrowane, wychowanie do życia w rodzinie
 • Zdzisława Olender – nauczyciel dyplomowany, matematyka, informatyka
 • Irena Pawska – nauczyciel mianowany, zajęcia zintegrowane
 • Teresa Szestakowska – nauczyciel dyplomowany, zajęcia zintegrowane

Osiągnięcia

 • Szkoła realizuje projekt „Z małej szkoły w wielki świat”.
 • W 2002 r. przy szkole powołano Szkolny Klub Europejski.
 • Uczniowie szkoły odnoszą sukcesy w zawodach sportowych.

Absolwenci

W szkole wyeksponowano trofea sportowe absolwentów z lat 1984–1994.

Ciekawostki

Samorząd Uczniowski wydaje gazetkę szkolną „Echa Szkoły”.

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956), Kraków 2011.

Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach, 8.12.2013.

www.szkolnictwo.pl, 8.12.2013.