Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sątopach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sątopach

Budynek szkolny. Źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek szkolny. Źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 1947 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: Sątopy 1, 11-230 Bisztynek

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sątopach – szkoła podstawowa w Sątopach, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Barbara Zasada.

Historia

Szkoła w Sątopach rozpoczęła działalność 1 września 1947 r. Pierwszym kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej w Sątopach była Janina Wdowińska. Naukę w szkole podjęło 51 dzieci. Pracowało dwóch nauczycieli: J. Wdowińska i Adam Cieślikowski. W szkole były 4 izby lekcyjne. W 1948 r., na skutek reformy strukturalnej, została zmieniona nazwa na szkoła podstawowa. Następnym kierownikiem szkoły został Tomkiewicz, a od 1954 r. pracą placówki kierowała Teresa Krajewska. W tym czasie pracowało w szkole czterech nauczycieli: Teresa Krajewska, Zofia Glinka, Helena Hanusowicz i Cecylia Zagrajek. W 1960 r. kierownikiem szkoły został Piotr Krajewski.

Uroczyste nadanie imienia placówce odbyło się 6 czerwca 1965 r. Kuratorium oświaty reprezentował Michał Płocica. Od czerwca 1977 r. nauka odbywała się w obu budynkach szkolnych. W szkole w Biskupiej Woli odbywały się zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej. W 1978 r. szkoła stała się zbiorczą szkołą gminną. 1 września 1984 r. nastąpiło otwarcie nowej części budynku, w którym znajdują się 4 izby lekcyjne i pomieszczenie na bibliotekę. Od 1999 r. placówka jest sześcioklasową szkołą podstawową. W dniach 3-4 VI 2005 r. obchodzono jubileusz 40-lecia szkoły połączony z przekazaniem jej sztandaru. W 2009 r. do szkoły dołączono punkt przedszkolny. W kwietniu 2010 r. rozpoczęto budowę nowoczesnej hali sportowej z pełnowymiarowym boiskiem do gry w piłkę siatkową i z salą korekcyjną. Uroczyste otwarcie hali odbyło się 10 czerwca 2011 r.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy o systemie oświaty, Karty nauczyciela i Konwencji Praw Dziecka.

Kadra pedagogiczna

Skład kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2013/14:

 • Jolanta Filipczyk
 • Julianna Garela
 • Anna Jankiewicz
 • ks. Leonard Klimek
 • Ewa Końka
 • Agnieszka Koziatek
 • Jadwiga Kupczyk
 • Agnieszka Lenard
 • Elżbieta Rucińska
 • Karina Szymańska
 • Barbara Zasada – dyrektor szkoły
 • Irena Zawistowska

Osiągnięcia

W szkole organizowane są liczne konkursy. Ich zwycięzcy reprezentowali szkołę na eliminacjach wyższych szczebli:

 • W 1993 i 1995 r. reprezentacja szkoły w eliminacjach wojewódzkich "Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego" zajęła II miejsce. W 1998 r. Szymon Filipczyk zajął I miejsce w międzynarodowym konkursie matematycznym "Kangur", a w 1999 r. II miejsce.
 • W 1999 r. na eliminacjach wojewódzkich XXX konkursu recytatorskiego "Na wschód od Bugu" II miejsce zajęła Iwona Paszko, III miejsce Małgorzata Paszko. W 2000 r. I miejsce zajął Krystian Kulesz, III miejsce Martyna Stańko.
 • W 1987 r. w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod hasłem "Moja ziemia sercem malowana" laureatką została Agnieszka Rozad.
 • W lutym 1989 r. – wystawa twórczości plastycznej uczniów szkoły w salonie wystawy MDK w Olsztynie.
 • W lutym 1999 r. – wystawa w Pałacu Młodzieży w Olsztynie prac uczniów szkoły w Sątopach.
 • 1997 r. – Ewelina Kożuchowska, Agnieszka Lutowska zostały laureatkami ogólnopolskiego konkursu "Krajobraz Polski".
 • 1998 r. – Małgorzata Muzińska – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego "Spotkanie z poezją dziecięcą.
 • 1999 r. – w Konkursie "Ptaki" wyróżnienie otrzymała Adrianna Noga i Justyna Olszewska. Bezpieczeństwo i higiena pracy – II miejsce Iwona Paszko. Recytatorski "Poezja i proza na wschód od Bugu" – II miejsce Iwona Paszko.
 • 2000 r. – Krystian Kulesz "Poezja dziecięca" – I miejsce w gminie i powiecie, laureat wojewódzki konkursu "Poezja i proza na wschód od Bugu".
 • 2001 r. – "Poezja i proza na wschód od Bugu" – I miejsce Krystian Kulesz i Dominika Zawistowska – laureaci wojewódzcy W konkursie plastycznym organizowanym przez " Gazetę Olsztyńską" laureatem został Andrzej Wróblewicz.
 • 2003 r. – I nagrodę w Powiatowym Konkursie Recytatorskim zdobyła Krystiana Kulesza.
 • 2004 r. – I nagrodę w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Bartoszycach zdobyło szkolne kółko teatralne.
 • 2009 r. – II miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej zajęła Barbara Niestępska.
 • 2010 r. i 2011 r. - II miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej zdobył Marceli Wiłkojć.
 • 2010 r. - I miejsce w Gminnym Konkursie Fotograficznym.
 • 2010 r. - wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Olimpijska zima Vancouver 2010" otrzymała Iza Ciesielska.
 • 2011 r. - I miejsce w regionalnym konkursie plastycznym "Bożonarodzeniowa kartka świąteczna" organizowanym przez Lokalną Grupę Wsparcia "Warmiński Zakątek" zajęła Iza Ciesielska.

Najważniejsze sportowe osiągnięcia uczniów:

 • mistrzostwa Polski – Grzegorz Krysiński, Krystian Malinowski, Marcin Jaszczak
 • makroregion – Mariusz Kuźmiński, Grzegorz Krysiński, Marcin Jaszczak, Rafał Jaszczak, Krystian Malinowski
 • "Złota jedenastka" mistrzostw województwa w piłce nożnej jedenastoosobowej
 • II miejsce w piłce nożnej halowej, pięcioosobowej
 • medaliści mistrzostw wojewódzkich: G. Krysiński, M. Kuźmiński, R. Łomżyński, K. Malinowski, R. Jaszczak, M. Jaszczak, M. Derda, S. Dudek, A. Kędra, A. Skrzyński, R. Raczyło, J. Misior, R. Siniuk, P. Marczyk, K. Marczyk, M. Ziejko, S. Mucha, K. Ankiersztajn, K. Borkowski, A. Rogalska, B. Rząp, G. Godlejewski , I. Paszko, Ł. Węglik, J. Jaszczak, A. Jaszczak, W. Łuczkow, A. Łuczkow, J. Archaiki, J. Sierocińska, M. Góra, M. Mojak, M. Więczkowski, M. Jadeszko, Ł. Romanowicz, Ł. Ferschke, A. Zawistowski, A. Kupis, B. Kupis, A. Matulewicz , D. Zawistowska, Ż. Sztolń, M. Skaczkowska, A. Wróblewicz, R. Rędzińska, R. Ziółkowski, K. Kopeć, K. Góra, K. Rogalska, B. Plonkowski, A. Skibicka, J. Podgórska, R. Romanowski, J. Kozioł, M Kokosińska, Ż. Rędzińska, P. Dobielewski, D. Marczyk, M. Sujeta, M. Bajer, D. Iwański, D. Arkiensztajn, M. Pacuk, I. Sztynio, A. Krysińska, W. Wróblewicz, W. Stankiewicz, W. Halińska, R. Buthusaim, M. Buthusaim, M. Mierzejewska, E. Drężek, K. Bogusz, A. Młodkowska, D. Wojciechowska, M. Kuźmińska, J. Małachowska, A. Koził, A. Łykowska, W. Jurczek, K. Jurczek, J. Jurczek
 • Bieg Niepodległości w Bartoszycach – 2008 r. I miejsce D. Buthusaim, w 2009 r. I miejsce B. Goszewski, 2010 r. I miejsce A. Stankiewicz
 • Bieg Majowy w Bartoszycach – 2008 r. I miejsce D. Buthusaim i B. Goszewski, 2010 r. I miejsce B. Goszewski

Absolwenci

 • absolwentka szkoły Krystyna Piegat wykonała popiersie Marii Konopnickiej, które zostało odsłonięte z okazji obchodów Dnia Patrona 6 czerwca 2012 r.
 • absolwentka szkoły Barbara Zasada od 1 września 2007 r. pełni funkcję dyrektora szkoły w Sątopach

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956), Kraków 2011, s. 42.
szkolnictwo.pl [22.12.2013]
spsatopy.edupage.org [22.12.2013]