Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej w Barcikowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej w Barcikowie

Budynek placówki. Źródło: www.spbarcikowo.neostrada.pl
Budynek placówki. Źródło: www.spbarcikowo.neostrada.pl
Data założenia: XVIII w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Barcikowo 11, 11-040 Dobre Miasto
Patron: Maria Zientara-Malewska

Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej w Barcikowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Małgorzata Przybyszewska.

Historia

Początki szkoły w Barcikowie sięgają XVIII wieku. Wówczas do wsi sprowadzono z Krakowa nauczyciela, który potrafił mówić zarówno po polsku, jak i po niemiecku. W XIX wieku funkcjonowała w Barcikowie szkoła podstawowa, lecz nauczano w niej jedynie po niemiecku. Polska szkoła powstała oficjalnie 1.01.1950 roku.

W latach 50. i 60. była to niewielka szkółka, do której uczęszczały tylko dzieci miejscowe, gdyż w okolicznych wioskach również znajdowały się samodzielne placówki. Dopiero na przełomie lat 70/80 zaczęły się w niej uczyć dzieci z dawnych szkół w Starym Dworze, Kabikiejmach Górnych i Dolnych oraz w Cerkiewniku. W latach największego rozkwitu liczyła 150 uczniów. Wraz z przybyciem do szkoły uczniów z pobliskich wiosek, do Barcikowa zawitali też nowi, młodzi nauczyciele. Szkoła zaczęła się rozwijać. Zaczęto organizować wycieczki do różnych miejsc Polski, wyremontowano budynki szkolne, organizowano imprezy sportowe, także z udziałem innych szkół.

Prawdziwe sukcesy zaczęła odnosić szkoła dopiero w latach 90. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie jej imienia. Patron szkoły został wybrany przez uczniów na drodze konkursu. Od 1999 roku nosi ona imię Marii Zientary-Malewskiej. Kolejna zmiana nastąpiła w roku szkolnym 2002/2003, gdy powstała pracownia komputerowa. Uroczyście zakończył się też rok szkolny 2010/2011, gdyż wówczas nadano szkole sztandar.

Działalność

Szkoła na przestrzeni lat realizowała różne programy edukacyjne. W latach 2000-2005 w ramach zatwierdzonego Programu Edukacji Regionalnej "Elementy Dziedzictwa Kulturowego w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły Podstawowej w Barcikowie" starano się zapoznać dzieci z kulturą i tradycją, obyczajami mieszkańców żyjących tam dawniej i dzisiaj. W latach 2006-2009 szkoła uczestniczyła w programie Comenius. W roku szkolnym 2006/2007 oraz 2007/2008 realizowany był również projekt współpracy z rodzicami "Rodzice członkiem społeczności szkolnej - zachęcamy rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły". Natomiast w roku szkolnym 2009/2010 przystąpiono do realizacji dwuletniego projektu "O lepsze jutro dzieci wiejskich - II edycja".

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym szkoła wzięła czynny udział w organizacji Dożynek Gminnych Barcikowo 2011. W roku szkolnym 2013/2013 realizowano Projekt International School and Kinergarten. Obecnie szkoła nadal nastawiona jest na działalność ekologiczną i regionalną. Na szczególną uwagę zasługują przeprowadzany co roku konkurs opowiadania legend warmińskich "Barstukowe gadanie" oraz konkursy ekologiczne, np. ubrania z odpadów ekologicznych.

Dodatkowo organizowane są wycieczki szkolne oraz zajęcia pozalekcyjne: zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, zajęcia komputerowe i nauka j.angielskiego, zajęcia logopedyczne, spotkania młodych przyrodników, zajęcia plastyczno - teatralne, nauka gry w szachy i warcaby, zajęcia sportowe, chór szkolny.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Do nadrzędnych celów i zadań szkoły zalicza się:

  • umożliwienie poznanie wymaganych pojęć i zdobycia rzetelnej wiedzy na poziomie pozwalającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia
  • rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań
  • kształtowanie środowisko wychowawcze sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)
  • sprawowanie opieki nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia
  • udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej

Osiągnięcia

Uczniowie odnoszą sukcesy w ogólnopolskich, wojewódzkich i międzyszkolnych konkursach i olimpiadach ortograficznych, sportowych, przedmiotowych (matematyka, j. angielski), plastycznych i ekologicznych.

Bibliografia

SP Barcikowo [27.11.2014]
szkolnictwo.pl [27.11.2014]