Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu

Biblioteka szkolna. Źródło: www.biskupiec.szkola.pl, 17.12.2013.
Biblioteka szkolna. Źródło: www.biskupiec.szkola.pl, 17.12.2013.
Data założenia: 10 września 1945 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: ul. Grudziądzka 38, 13-340 Biskupiec


Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu – szkoła podstawowa w Biskupcu w powiecie nowomiejskim w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Teresa Buzanowska.

Historia

Publiczna Szkoła Powszechna w Biskupcu powstała 10 września 1945 r. Jej pierwszym kierownikiem był Walenty Armknecht. Zajęcia lekcyjne odbywały się w budynku szkolnym wzniesionym w 1929 r. Do szkoły zapisało się 52 uczniów. W październiku 1945 r. został uruchomiony kurs wieczorowy dla dorastającej młodzieży. W styczniu 1946 r. w szkole powstała biblioteka. Pracę w szkole podjęła też nauczycielka Tekla Erwertowska. W 1948 r. w wyniku reformy strukturalnej placówka zyskała status jedenastoletniej szkoły stopnia podstawowego. Imię Mikołaja Kopernika nadano szkole 24 maja 1979 r. Jubileusz 60-lecia istnienia szkoła obchodziła 10 czerwca 2006 r. Budynek przeszedł gruntowny remont, a jego uroczyste oddanie do użytku nastąpiło 27 listopada 2009 r. Od 1999 r. placówka funkcjonuje jako sześcioklasowa szkoła podstawowa.

Kadra pedagogiczna

Kadra kierownicza:

 • wicedyrektor – Alicja Skuzjus

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2013/2014:

 • język polski: Monika Bartycha-Danielewska, Żaneta Sadowska, Jolanta Sokołowska
 • język niemiecki: Grażyna Wasiak
 • język angielski: Katarzyna Zakrzewska, Piotr Szylakowski
 • matematyka: Małgorzata Sumińska, Marta Dembek
 • zajęcia komputerowe, informatyka: Małgorzata Sumińska
 • przyroda: Teresa Buzanowska, Joanna Chylińska
 • historia: Przemysław Zbonikowski
 • muzyka: Marek Grzonkowski
 • plastyka: Marzena Płachecka
 • zajęcia techniczne: Przemysław Zbonikowski
 • religia: ks. Krzysztof Stasal, Dorota Narewska
 • wychowanie fizyczne: Aleksandra Fidrych, Mariusz Kaźmierczyk
 • edukacja wczesnoszkolna: Barbara Serwińska, Krystyna Lewsza, Anna Arentewicz, Ilona Gugała, Grażyna Smarz, Kamila Smolińska
 • świetlica: Marzena Płachecka, Dorota Narewska
 • biblioteka: Jolanta Mroczyńska
 • pedagog: Ewa Neumann-Bernaciak
 • logopeda: Marzena Adamowicz

Osiągnięcia

Uczniowie szkoły odnoszą sukcesy w różnych konkursach, m.in. plastycznych.

Ciekawostki

Działające przy szkole Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła” 25 maja 2013 r. zorganizowało piknik rodzinny pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956), Kraków 2011.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu, 17.12.2013.