Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach

Budynek szkolny. Źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek szkolny. Źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 1946 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: Rączki 30, 13-100 Nidzica

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach – szkoła podstawowa w Rączkach, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Piotr Kościjańczuk.

Historia

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach istnieje od 1946 r. W 1996 r. obchodziła 50-lecie powstania. Podczas uroczystości placówka otrzymała imię patrona oraz sztandar. Od 1999 r. na zajęcia w sześcioklasowej szkole podstawowej uczęszczają dzieci z następujących miejscowości: Rączek, Januszkowa, Załusek, Frąknowa, Mogiłowa, Michałek i kolonii Szkotowo, z gminy Nidzicy i gminy Kozłowo. Szkoła, ze względu na swoją specyfikę oraz możliwości lokalowe, pracuje w systemie dwuzmianowym. Szkoła posiada 4 sale lekcyjne, salę do zajęć edukacji przedszkolnej, świetlicę, bibliotekę i pracownię komputerową oraz pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej, ręcznej i koszykówki.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2013/2014:

 • mgr Piotr Kościjańczuk – dyrektor szkoły, historia, zespół redakcyjny gazetki szkolnej
 • mgr Joanna Kawecka – edukacja przedszkolna
 • mgr Anna Typiak – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Anna Sobotka – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka szkolna
 • mgr Iwona Ciołek – edukacja wczesnoszkolna, opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności, lider WDN
 • mgr Justyna Uss – matematyka, przyroda
 • mgr Danuta Bartkowska – wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, trener UKS "Promyk", opiekun PCK
 • mgr Ryszard Orszulak – język polski
 • mgr Marek Skwarski – religia, informatyka, zajęcia komputerowe, pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Arkadiusz Pasymowski – zajęcia techniczne
 • mgr Justyna Reisenberg – język niemiecki, opiekun samorządu uczniowskiego
 • Kamil Ołdziej – język angielski

Osiągnięcia

 • W roku 2012 szkoła została wyróżniona w konkursie "Sześciolatek w mojej szkole" przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, zorganizowanym dla szkół podstawowych.
 • Szymon Nowacki został laureatem konkursu fotograficznego (wrzesień 2013 r.).
 • Ekozespoły zostały trzykrotnie nagrodzone nagrodą główną w wojewódzkim konkursie organizowanym przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz srebrną statuetką "Przyjaciel Ziemi" oraz wyróżnione III nagrodą w ogólnopolskim konkursie "Program Ekozespołów w mojej szkole".
 • UKS Promyk – wielokrotnie piłkarze tego klubu zdobywali mistrzostwo szkół wiejskich w piłkarskiej gminnej lidze żaków LZS.

Ciekawostki

W szkole uczniowie klas szóstych wydają gazetkę szkolną – "Nasz Mały Świat".

Bibliografia

sp.raczki.nidzica.pl [22.12.2013]
szkolnictwo.pl [22.12.2013]