Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

Data założenia: 1907 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Warszawska 1, 14-420 Młynary
Patron: Stefan Żeromski

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim wchodząca w skład Zespołu Szkół w Młynarach, do którego należy także Gimnazjum im. Jana Pawła II w Młynarach. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Jan Radziszewski.

Historia

Początki placówki w Młynarach sięgają 1901 r., kiedy władze miejskie podjęły uchwałę o budowie nowego obiektu szkolnego, którą zakończono w 1907 r. Pracę placówka rozpoczęła jako szkoła ewangelicka. W 1927 r., dla uczczenia 600. rocznicy nadania Młynarom praw miejskich, wzniesiono salę gimnastyczną.

W czasie II wojny światowej placówka nie pracowała. Swoją działalność wznowiła 8 lutego 1946 r., a rok później otworzyła internat szkolny. 10 czerwca 1986 r. nadano jej imię Stefana Żeromskiego i sztandar. 17 lutego 1996 dokonano uroczystego otwarcia nowego skrzydła budynku. W 2008 r. placówka weszła wraz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Młynarach w skład Zespołu Szkół w Młynarach.

Dyrektorzy szkoły od reaktywowania jej działalności po I wojnie światowej do utworzenia Zespołu Szkół w Młynarach:

 • 1946-1956 - Józef Łappo
 • 1956-1980 - Wiktor Grygianiec
 • 1980-1984 - Florian Szeksztełło
 • 1984-2000 - Eugeniusz Dziechciejewski
 • 2000-2008 - Jadwiga Korwel

Wicedyrektorzy szkoły od reaktywowania jej działalności po I wojnie światowej do utworzenia Zespołu Szkół w Młynarach:

 • 1956-1963 - Romuald Garbaczewski
 • 1963-1980 - Florian Szeksztełło
 • 1980-1984 - Eugeniusz Dziechciejewski
 • 1984-1999 - Jadwiga Wiśniewska-Szynkiewicz
 • 1999-2000 - Jadwiga Korwel
 • 2000-2008 - Barbara Pilimon

Działalność

Szkoła realizuje wiele projektów i programów. Wśród nich na uwagę zasługują:

 • Projekt "Marzenia się spełniają" realizowany w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" (2009). Uczestniczyły w nim dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III. W czasie jego realizacji organizowano uczniom zajęcia warsztatowe (warsztaty socjoterapeutyczne dla pięciu ośmioosobowych grup). Podczas spotkań wykorzystywano różnorodne metody pracy, między innymi: terapię ruchem, zabawoterapię i bajkoterapię, trening umiejętności społecznych oraz silwoterapie. Uczniowie uczyli się obcowania z przyrodą, a podczas wyjazdów do kina i teatru kształcili prawidłowe zasady korzystania z dóbr kultury.

Podczas projekt zostały zorganizowanie wyjazdy do: Gospodarstwa Agroturystycznego „STADNINA” w Sokolniku oraz Multikina i Teatru Dramatycznego w Elblągu.

 • Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III" (2011/2012). Jego uczestnikami byli uczniowie klas I-III. Zajęcia realizowane w jego ramach miały charakter warsztatowy, podczas których wykorzystywane były różnorodne metody pracy i atrakcyjne środki dydaktyczne. Ich celem było rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wspieranie w rozwoju tych, którzy mają trudności w nauce. Realizowano m.in. następujące zajęcia: logopedyczne, socjoterapeutyczne, z gimnastyki korekcyjnej, a także dla uczniów z trudnościami matematycznymi, w czytaniu i pisaniu oraz dla uczniów ze zdolnościami matematyczno-przyrodniczymi i plastycznymi.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – Danuta Bukowska, Bogusława Chechłowska, Wioletta Kisiel, Jadwiga Lichołat, Jolanta Niewińska, Anna Zalewska
 • przyroda – Irena Afranowicz

Grono pozostałych nauczycieli znajduje się w Zespole Szkół w Młynarach.

Osiągnięcia

Uczniowie szkoły osiągają wysokie wyniki głównie w konkursach artystycznych, sportowych i przedmiotowych (laureaci przyrody, historii, języka polskiego, matematyki).

Ciekawostki

"Placówka posiada swój hymn pt. "Gospodarze", którego słowa i muzykę napisał Jerzy Krzywoszewski:

Przed nami piękny kraj jezior i lasów,
Przed nami wielki cel i śmiała myśl
Wyzwanie naszych dni i naszych czasów,
I zaufanie tym, co ku nam szli.

Bo w nas tyle zapału i wiary,
Tyle młodych uśmiechów na twarzy,
Tyle siły i serca bez miary,
Tyle troski gospodarzy.

O dobrobyt tej ziemi,
O jej piękno, bo cudna,
O kulturę na co dzień
Chociaż wiemy, że trudna.

Cel nasz jasny, zadanie niełatwe,
Byle wytrwać do końca na straży,
Służbę dzielić wśród starszych i dziatwę
I być zawsze tych ziem gospodarzem."

Bibliografia

ZS Młynary[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]