Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście

Plac zabaw. Źródło: www.sp1dm.neostrada.pl
Plac zabaw. Źródło: www.sp1dm.neostrada.pl
Data założenia: 8 października 1945 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: ul. Wojska Polskiego 22, 11-040 Dobre Miasto

Szkoła Podstawowa n 1 im. gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście – szkoła podstawowa w Dobrym Mieście, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Jolanta Pakisz.

Historia

Historia szkoły w Dobrym Mieście zaczęła się 8 października 1945 r., kiedy w prywatnym domu przy ul. Warszawskiej, pod opieką 3 nauczycieli, rozpoczęły się zajęcia lekcyjne dla dwunastu dzieci. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej w Dobrym Mieście był Walenty Szewczyk. Warunki organizacji szkoły były trudne: brak książek, zeszytów, ławek, krzeseł, opału oraz własnego lokalu. W związku z tym jesienią 1945 r. z inicjatywy Walentego Szewczyka podjęto remont jedynego ocalałego budynku szkolnego, przedwojennego gimnazjum, który znajdował się w zabudowaniach kolegiackich. Wiosną 1946 r. do częściowo wyremontowanych pomieszczeń przeniesiono część uczniów. Ponieważ budynek szkolny stanowił własność kościelną, Walenty Szewczyk podjął w 1948 r. starania odbudowy budynku przedwojennej szkoły przy ul. Wojska Polskiego. W tym też roku, na skutek reformy strukturalnej, nastąpiła zmiana nazwy szkoły na szkoła podstawowa. Oficjalne otwarcie nowej siedziby nastąpiło 7 listopada 1950 r. W nowym budynku było 12 sal, w których uczyło się 570 uczniów w 15 oddziałach. W 1960 r. do użytku oddano salę gimnastyczną, a w 1974 r. przeprowadzono kapitalny remont obiektu. 13 października 1977 r. nadano szkole imię generała Józefa Bema oraz sztandar. Od 1999 r. szkoła funkcjonuje jako sześcioklasowa szkoła podstawowa.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły określają:

 • szkolny zestaw programów nauczania
 • program wychowawczy szkoły i program profilaktyki szkoły
 • wewnątrzszkolny system oceniania

Kadra pedagogiczna

W latach 1945-2013 funkcję kierownika/dyrektora szkoły pełnili:

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2013/14:

 • Pakisz Jolanta – dyrektor szkoły
 • Gbur Beata – zastępca dyrektora, przyroda, plastyka
 • Olszewska Wanda – wczesna edukacja
 • Sobczak Iwona, Jurczak Katarzyna, Zawacka Mirosława, Brzostek Teresa – nauczanie zintegrowane
 • Waszkiel Bogusław – wychowanie fizyczne
 • Gołaszewska Joanna – język polski
 • Zieliński Maciej – historia, wychowanie fizyczne, świetlica
 • Symonowicz Karolina – język angielski
 • Wiśniewska Anna – matematyka
 • Mariusz Macutkiewicz – matematyka
 • Borowik Barbara – religia
 • Siwik Mariusz – technika
 • Firchał Marta – muzyka
 • Mandera Dorota – pedagog szkolny
 • Marta Łopatko – język angielski
 • Włodarska Edyta – język polski, świetlica, biblioteka
 • Zawacki Joachim – informatyka

Osiągnięcia

Ekozespoły trzykrotnie uzyskały grant Wojewódzkiego Centrum Edukacji Ekologicznej, zaś w konkursie wojewódzkim dwukrotnie główną nagrodę i raz wyróżnienie na szczeblu centralnym.

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956), Kraków 2011, s. 42.
sp1dm.neostrada.pl [22.12.2013]