Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi

Budynek szkoły. Źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek szkoły. Źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: koniec XIX wieku
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: ul. Szkolna 4, 19-500 Gołdap

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi – szkoła podstawowa w Gołdapi, powiat gołdapski, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Beata Karpińska.

Historia

Historia szkoły w Gołdapi sięga końca XIX w., kiedy w mieście istniały dwie równorzędne niemieckie szkoły powszechne (Volksschulen) dla chłopców i dziewcząt, mieszczące się w oddzielnych budynkach. W 1910 r. w szkole funkcjonowało 15 oddziałów. Podczas I wojny światowej, od listopada 1914 r. do lutego 1915 r., w budynku szkoły mieścił się rosyjski szpital wojskowy. Dzięki temu szkoła i jej wyposażenie ocalały. Zajęcia w szkole wznowiono w maju 1915 r.

W okresie II wojny światowej szkołę zajęli częściowo żołnierze niemieccy, stąd zajęcia odbywały się również poza budynkiem (w kościele, w schronisku młodzieżowym czy mieszkaniach prywatnych). Wraz z nasileniem się walk, zajęcia szkolne przerwano. Po II wojnie światowej szkoła wznowiła swą działalność. Oficjalne otwarcie Publicznej Szkoły Powszechnej w Gołdapi nastąpiło 22 listopada 1945 r. Pracę w charakterze nauczyciela podjęli: Anna Wierzbicka, Irena Gawrońska i Władysław Górewicz. W 1948 r., na skutek reformy strukturalnej, szkoła zmieniła nazwę na szkoła podstawowa. W roku szkolnym 1945/46 liczba uczniów wynosiła 23, zaś w roku szkolnym 1958/59 wzrosła aż do 1272 uczniów. 1 maja 1969 r. szkoła otrzymała sztandar, a 3 czerwca 1973 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej – wizerunku patrona szkoły Mikołaja Kopernika. Od 1999 r. szkoła funkcjonuje jako sześcioklasowa szkoła podstawowa.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 1991 r.

Kadra pedagogiczna

Funkcję dyrektora szkoły pełni Beata Karpińska.

Osiągnięcia

Szkoła posiada Certyfikat II stopnia "Szkoła przyjazna środowisku".

Ciekawostki

W szkole działa Szkolne Koło Przyjaciół Dzieci Afryki.

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956), Kraków 2011, s. 42.
sp1goldap.edu.pl [22.12.2013]
szkolnictwo.pl [22.12.2013]