Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa nr 2 Olsztynie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie (zdj. ze zbiorów Urzędu Miasta Olsztyna)
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie (zdj. ze zbiorów Urzędu Miasta Olsztyna)
Data założenia: czerwiec 1945 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 70, 11-041 Olsztyn

Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie – szkoła podstawowa w Olsztynie. Funkcję dyrektora szkoły pełni obecnie Iwona Jasińska. Pełna nazwa szkoły brzmi Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.

Historia

Początki Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie sięgają maja 1945 r., kiedy to uruchomiono Publiczną Szkołę Powszechną nr 2 w Olsztynie. Pierwsze zajęcia lekcyjne odbyły się w czerwcu. Naukę rozpoczęło 40 uczniów, głównie sierot wojennych. Nauczycielki Zofia Laddy i Zofia Fuks prowadziły początkowo nauczanie w dwóch klasach. Do jednej klasy uczęszczały dzieci mówiące w języku niemieckim, do drugiej mówiące w języku polskim co najmniej w stopniu komunikatywnym. Szkoła wprowadzała stopniowo nauczanie dzieci w zakresie pięciu klas szkoły powszechnej.

We wrześniu 1945 r. szkołę przeniesiono do budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 70 w Olsztynie. Jej kierownikiem został Franciszek Kręcicki. Z grona pierwszych nauczycieli należy wymienić: Zofię Laddy (nauczycielka języka polskiego), Zofię Fuks (nauczycielkę nauczania początkowego), Alfredę Golankowicz (nauczycielkę nauczania początkowego), Michała Szeremietę (nauczyciela nauczania początkowego), Edwarda Zachariasza (nauczyciela matematyki). Na skutek reformy strukturalnej w 1948 r. szkoła zmieniła nazwę na Szkołę Podstawową. W kolejnych latach istnienia zmieniał się również stopień organizacyjny placówki. Od 1999 r. szkoła funkcjonuje jako sześcioklasowa szkoła podstawowa.

Cele i zadania

Zgodnie ze statutem, celem szkoły jest – w zmieniającej się nieustannie rzeczywistości – prowadzenie nauczania i wychowania o najwyższej jakości, by w ten sposób przygotować ucznia do lepszego rozumienia świata i odnalezienia w nim swego miejsca oraz akceptowania norm i wartości. Szkoła dąży do zaangażowania całej społeczności w realizacje tych celów. Program szkoły sprzyja zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy oraz umiejętności umożliwiających osiągnięcie sukcesu. Realizując wszystkie te działania, szkoła preferuje takie wartości, jak: odpowiedzialność, otwartość, ciekawość świata, dobro, prawość, tolerancja, punktualność.

Kadra pedagogiczna

Skład kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2013/2014:

 • dyrektor szkoły – mgr Iwona Jasińska
 • wicedyrektorzy – mgr Halina Kotlińska, mgr Anna Kotyńska-Buryła
 • nauczyciele-wychowawcy w oddziałach przedszkolnych – mgr Bogusława Górska, mgr Iwona Tankielun, mgr Paula Omilian
 • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – mgr Grażyna Jankiewicz, mgr Dorota Rogowska, mgr Małgorzata Mierzyńska, mgr Ewa Suchta, mgr Grażyna Jankiewicz, mgr Bożena Szczepkowska, mgr Anna Mrożek, mgr Joanna Kuropatwa, mgr Jolanta Chendoszko, mgr Bożena Szczepkowska, mgr Ewa Fisahn-Robak, mgr Jolanta Dzieniszewska, mgr Małgorzata Grochowska, mgr Grażyna Michałowska, mgr Joanna Milewicz
 • nauczyciele języka polskiego – mgr Ewa Grudzień, mgr Anna Szałkowska, mgr Halina Kotlińska, mgr Anna Kotyńska-Buryła, mgr Regina Karpińska, mgr Joanna Bieniecka, mgr Katarzyna Gałęziewska
 • nauczyciele matematyki – mgr Joanna Parniewicz, mgr Anna Matczuk, mgr Małgorzata Skoneczna, mgr Anna Kowalska
 • nauczyciele historii i społeczeństwa – mgr Bogumiła Berlińska, mgr Halina Kotlińska, mgr Anna Szałkowska
 • nauczyciele przyrody – mgr Karolina Ziółkowska, mgr Sylwia Kuca, mgr Lidia Marciniuk
 • nauczyciele języków obcych – Anna Andrzejewska, mgr Łukasz Jakubowski (zastępstwo za mgr Joannę Ostaniewicz-Sielska), mgr Katarzyna Rybaczyk, mgr Agata Zadykowicz
 • nauczyciele techniki/zajęć technicznych oraz informatyki/zajęć komputerowych – mgr Anna Matraś, mgr Jolanta Szewczyk, mgr Wiesława Białas, mgr Anna Kotyńska-Buryła
 • nauczyciele plastyki i muzyki – mgr Jolanta Szewczyk, mgr Magdalena Sydoruk
 • nauczyciele wychowania fizycznego – mgr Agnieszka Pazik, mgr Lech Meller, dr Alicja Romanowska, mgr Dariusz Olszewski
 • nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy pływania – mgr Marian Koper, mgr Paweł Szostawicki, mgr Agata Książkiewicz-Rucińska
 • nauczyciele religii – mgr Bogusława Bieńkowska, mgr Beata Kolenda, mgr Jadwiga Sowa, mgr Grażyna Zmudzińska, mgr Adrian Lazar
 • nauczyciele-wychowawcy świetlicy – mgr Krystyna Chendoszka, mgr Grażyna Giedryś, mgr Regina Nowakowska, mgr Katarzyna Budek, mgr Anna Lis, mgr Małgorzata Ejkszto, mgr Anna Szałkowska
 • nauczyciele - bibliotekarze – mgr Anna Matraś, mgr Beata Szwejk, mgr Beata Sikora
 • nauczyciel wspomagający – mgr Barbara Berezowska
 • nauczyciele specjaliści – mgr Małgorzata Swat, prof. Marzenna Zaorska

Osiągnięcia

3 marca 2011 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało szkole tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów" za wyróżniającą się działalność na rzecz odkrywania oraz rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów.

Absolwenci

W roku szkolnym 1946/1947 klasę siódmą pod wychowawstwem Edwarda Zachariasza ukończyło 29 uczniów. Byli to pierwsi absolwenci Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Olsztynie.

Absolwentem szkoły jest biskup Jacek Jezierski.

Ludzie związani ze szkołą

Ciekawostki

Od 2004 r., w ramach rządowego "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce", w szkole prowadzone są działania wspomagające rozwój dzieci romskich, m.in. edukacja w oddziale przedszkolnym i klasach I–VI szkoły podstawowej.

Multimedia

Bibliografia

Berlińska Bogumiła, Karpińska Regina, 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie. Przeszłość i współczesność 1945–2005, Olsztyn 2005.

Filipkowski Tadeusz, Oświata na Warmii i Mazurach w latach 1945– 1960, Warszawa 1978, s.105.

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956), Kraków 2011, s.145-146.

Radziszewska Maria, Życie codzienne nauczycieli szkół powszechnych w Okręgu Mazurskim w świetle wspomnień i pamiętników (część II), "Biuletyn Historii Wychowania", Poznań 2012, nr 28, s.138.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie [23.04.2014]