Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żardenikach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żardenikach

Data założenia: 1984 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: Żardeniki 34, 11-320 Jeziorany

Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żardenikach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Żardenikach. Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach. Dyrektorem Ośrodka jest Danuta Sibierska.

Działalność

Szkoła Podstawowa przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Kształcenie trwa 6 lat, ale ze względu na poziom funkcjonowania psychofizycznego często wydłuża się dany etap edukacyjny. Uczniowie placówki objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Dla każdego wychowanka ustala się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Proces edukacyjny dzieli się na:

  • etap I – klasy I–III, zajęcia kształcenia zintegrowanego
  • etap II – klasy IV–VI, zajęcia: funkcjonowanie w środowisku, muzyka z rytmika, plastyka, technika, wychowanie fizyczne, religia

Na II etapie kształcenia stosuje się także następujące metody:

  • metoda ośrodków pracy
  • metody rozwijające świadomość ciała: M., Ch. Knillów, W. Sherborne
  • metoda Marii Montessori
  • pedagogika zabawy
  • metoda kinezjologii edukacyjnej

Zajęcia prowadzone są w zespołach liczących 4–7 osób, a uczniowie objęci są rewalidacją indywidualną z zakresy logoterapii i gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej. Wychowankowie biorą także udział w: muzykoterapii i zajęciach integracji sensorycznej w sali doświadczania świata.

Bibliografia

SOSW w Żardenikach [17.11.2014]
szkolnictwo.pl [17.11.2014]