Szkoła Podstawowa w Bożem

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa w Bożem

Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Boże 18, 11-700 Mrągowo

Szkoła Podstawowa w Bożem – placówka oświatowa oddziałem przedszkolnym, działająca w Bożem w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Grażyna Sasim.

Historia

Szkoła mieści się w budynku będącym klasycystycznym dworem wybudowanym w 1848 r. Powstała w Bożem tuż po II wojnie światowej.

Działalność

Szkoła angażuje się w różne akcje ekologiczne i prozdrowotne. W listopadzie 2014 r. włączyła się w ogólnopolską akcję "Śniadanie Daje Moc", organizowaną przez: Danone, Lubellę, Biedronkę oraz Instytut Matki i Dziecka w ramach programu "Partnerstwo dla Zdrowia – wyjątkowa koalicja".

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2013/2014:

 • edukacja przedszkolna – Elżbieta Włodarczyk, Mariann Kozłowska
 • edukacja wczesnoszkolna – Wiesława Gajo, Małgorzata Piszczatowska, Iwona Rostokowska
 • język polski – Marianna Kozłowska
 • język angielski – Bożena Załęska
 • język niemiecki – Marlena Krupa
 • matematyka – Arkadiusz Szymków
 • zajęcia komputerowe – Arkadiusz Szymków
 • przyroda – Anna Bogdanowicz
 • historia – Anna Łukaszewska
 • religia – ks. Józef Bach
 • plastyka, muzyka – Iwona Rostokowska
 • zajęcia techniczne – Arkadiusz Szymków
 • wychowanie fizyczne – Krzysztof Koziełło
 • biblioteka – Marianna Kozłowska
 • świetlica szkolna – Anna Łukaszewska, Iwona Rostkowska, Marlena Krupa, Krzysztof Kozięłło
 • pedagog szkolny – Anna Bogdanowicz

Bibliografia

SP Boże[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]