Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie

Budynek szkoły. Źródło: www.szkolnictwo.pl, 22.12.2013.
Budynek szkoły. Źródło: www.szkolnictwo.pl, 22.12.2013.
Data założenia: 1829 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: Bukwałd 39, 11-001 Dywity


Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie – szkoła podstawowa w Bukwałdzie w powiecie olsztyńskim w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Dorota Zaręba.

Historia

Początki powstania szkoły w Bukwałdzie sięgają 1820 r. Była to szkoła elementarna, w której w 1825 r. nauczał 24-letni Ignacy Trzciński, syn nauczyciela z Redykajn. Do szkoły uczęszczało 31 dzieci, które potrafiły czytać po polsku, choć była to szkoła z wykładowym językiem niemieckim. Po II wojnie światowej przystąpiono do organizowania szkoły polskiej. Warunki nauki i pracy zawodowej nauczycieli były bardzo trudne. Dodatkowo proces edukacyjny utrudniał wiek i pochodzenie uczniów. Jednym z pierwszych kierowników szkoły była Paulina Ardzińska. Od roku szkolnego 1999/2000 placówka funkcjonuje jako sześcioklasowa szkoła podstawowa.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2013/2014:

 • dyrektor szkoły – Dorota Zaręba
 • oddział przedszkolny – Iwona Słowik
 • nauczanie wczesnoszkolne:
 • II etap edukacyjny:
 • język polski – Kazimierz Kisielew
 • język angielski – Katarzyna Sztyburska
 • matematyka – Monika Gadomska
 • przyroda – Jolanta Miller
 • historia – Kazimierz Kisielew i Krystyna Bubacz
 • zajęcia techniczne – Szymon Niestatek
 • plastyka – Jolanta Dąbrowska
 • muzyka – Katarzyna Szkatuła
 • zajęcia komputerowe / informatyka – Szymon Niestatek
 • przygotowanie do życia w rodzinie – Jolanta Miller
 • wychowanie fizyczne – Szymon Niestatek
 • religia – Krystyna Bubacz
 • logopedia – Krystyna Bubacz
 • biblioteka – Jolanta Miller

Osiągnięcia

Dnia 3 kwietnia 2012 r. sześcioro uczniów pisało ogólnopolski sprawdzian klas VI, w którym osiągnęli 25,3 pkt i był to wynik wysoki. Dla porównania średnia województwa warmińsko-mazurskiego wyniosła 22,1 pkt, a średnia kraju 22,8 pkt. W Dywity (gmina wiejska) był to najwyższy wynik, a wśród 55 szkół powiatu olsztyńskiego Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie zajęła II miejsce.

Ludzie związani ze szkołą


Ciekawostki

W szkole działa Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Zostało założone 5 kwietnia 2013 r. Opiekunem jest Katarzyna Szkatuła – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Koło skupia obecnie 14 uczniów klas II–VI oraz 3 nauczycieli (Jolanta Dąbrowska, Małgorzata Rudnicka i Katarzyna Szkatuła). Celem Koła jest wdrażanie programu leśnej edukacji społecznej wśród uczniów szkoły. Uczniowie, ramach działalności Koła, zdobywają i pogłębiają wiedzę o lesie i przyrodzie, uczestniczą w spotkaniach z leśnikami i w zajęciach terenowych.

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956), Kraków 2011.
Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie [22.12.2013]