Szkoła Podstawowa w Gródkach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa w Gródkach

Sala lekcyjna. Źródło: www.spgrodki.edupage.org, 4.12.2013.
Sala lekcyjna. Źródło: www.spgrodki.edupage.org, 4.12.2013.
Data założenia: 2 marca 1945 roku
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: Gródki 51a, 13-204 Gródki


Szkoła Podstawowa w Gródkach – szkoła podstawowa w Gródkach w powiecie działdowskim w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Marzena Jargoła.

Historia

Początki szkolnictwa w Gródkach sięgają końca XVIII w., gdy zorganizowano tu pierwszą szkołę. Zajęcia odbywały się w mieszkaniach prywatnych. Dopiero w 1939 r. zakończono budowę nowego gmachu szkolnego. Jednak w wyniku działań wojennych uległ on zniszczeniu. W okresie powojennym organizacji szkolnictwa w Gródkach podjął się nauczyciel Jan Szefler. Na potrzeby edukacyjne zaadaptowano kancelarię majątkową i salę w pałacu. Rozpoczęcie nauki w Publicznej Szkole Powszechnej w Gródkach nastąpiło 2 marca 1945 r. Do szkoły zgłosiła się młodzież z roczników 1930–1937. Dzięki staraniom wójta Gminy Płośnica Romana Kaczorka oraz kierownika szkoły odremontowano budynek szkolny. Uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego budynku do użytku szkolnego odbyło się 13 czerwca 1948 r. W roku szkolnym 1948/1949 obowiązkiem szkolnym objęto uczniów urodzonych w 1941 r. Placówka zyskała też status jedenastoletniej szkoły stopnia podstawowego. Szkoła została zelektryfikowana 13 stycznia 1949 r. Pod koniec XX w. rozpoczęto modernizację obiektu szkolnego. Nowa część szkoły została przekazana do użytku 20 sierpnia 1999 r. Oficjalne otwarcie nastąpiło 1 września 1999 r. podczas inauguracji nowego roku szkolnego. Dyrektor szkoły Marzena Jargoła wraz z zaproszonymi gośćmi dokonała uroczystego przecięcia wstęgi. Budynek poświęcił biskupa diecezji toruńskiej Andrzej Suski. Obecnie szkoła funkcjonuje jako sześcioklasowa szkoła podstawowa.

Kadra pedagogiczna

W roku szkolnym 2013/2014 funkcję dyrektora szkoły pełni Marzena Jargoła.

Do grona nauczycieli specjalistów należą:

 • Marzena Jargoła – technika
 • Hanna Iwańska – język polski, plastyka i muzyka
 • Irena Elżbieta Kamińska – edukacja wczesnoszkolna
 • Dorota Janc – religia, opiekun szkolnej biblioteki oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
 • Helena Maciejewska – matematyka i informatyka, opiekun szkolnej pracowni komputerowej
 • Elżbieta Michalska – edukacja wczesnoszkolna
 • Elżbieta Milz – historia i język angielski
 • Joanna Orzechowska – edukacja wczesnoszkolna
 • Małgorzata Rogalska – przyroda, wychowanie fizyczne i wychowanie do życia w rodzinie
 • Jolanta Rutyna – wychowawca oddziału O

Osiągnięcia

 • Szkoła zorganizowała Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
 • Szkoła należy do sieci szkół korzystających z platformy edukacyjnej nSzkoła.

Ciekawostki

Środowisko szkolne wydaje gazetkę „Kaktus”, na której łamach publikowane są artykuły informacyjne z życia szkoły.

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956), Kraków 2011.
Szkoła Podstawowa w Gródkach [04.12.2013]
szkolnictwo.pl [04.12.2013]