Szkoła Podstawowa w Kosewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa w Kosewie

Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Kosewo 31, 11-700 Mrągowo

Szkoła Podstawowa w Kosewie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim z oddziałem przedszkolnym, działająca w Kosewie. Obecnie funkcję dyrektora pełni Lilla Krawiec.

Działalność

To mała, wiejska szkoła, która stara się stworzyć dla swoich uczniów jak najlepsze warunki rozwoju. Stąd też włącza się realizację różnych programów, m.in. czynnie zaangażowała się projekt gminy Mrągowo pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych Gminy Mrągowo" (2012). W jego ramach w placówce przeprowadzono wiele dodatkowych zajęć dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Placówka organizuje uczniom zajęcia pozalekcyjne. W swojej ofercie posiada m.in.: zajęcia logopedyczne, koło polonistów, koło przyrodnicze, koło historyczne, koło muzyczne, koło plastyczne, koło języka angielskiego, koło taneczne, zajęcia grafomotoryczne.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Przyświecają jej słowa Jana Pawła II, które uwzględniła w swojej misji: "Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka. Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie. Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić".

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – Małgorzata Bielska, Barbara Koszela, Elżbieta Kuliszewska, Adriana Rutkowska
 • język polski – Izabela Komar
 • język angielski – Kornelia Lemecha, Piotr Andrzejewski
 • matematyka – Katarzyna Dzięgielewska
 • zajęcia komputerowe – Katarzyna Dzięgielewska
 • przyroda – Bogumiła Ruszczyk
 • historia – Bogumiła Ruszczyk
 • religia – ks. Jarosław Salikowski
 • wychowanie do życia w rodzinie – Katarzyna Dzięgielewska
 • plastyka – Adriana Rutkowska
 • muzyka – Adriana Rutkowska
 • zajęcia techniczne – Barbara Koszela
 • wychowanie fizyczne – Bogumiła Ruszczyk
 • biblioteka – Barbara Koszela

Osiągnięcia

Uczniowie zdobywają wysokie noty w różnych konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych. Świadczą o tym przywołane poniżej sukcesy placówki z roku szkolnego 2013/2014:

 • I miejsce w konkursie "Zielony obiektyw" zorganizowanym przez Fundację Wielkich Jezior Mazurskich
 • I miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym "Piękno przyrody Warmii i Mazur" (Kacper Cieśliński, zerówka)
 • I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym "Nie pal przy mnie, proszę" (Oliwier Mańk, klasa III)
 • tytuł laureata w wojewódzkim konkursie matematycznym (Piotr Zapert, klasa VI)
 • wyróżnienie na etapie rejonowym (tzw. Mały Finał) w Ogólnopolskim Konkursie "Ojczyzna Polszczyzna" (Michalina Szamotuło, klasa VI)
 • I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym "Ptaki naszego regionu" (Zofia Zdunko, klasa V)
 • I miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim "Wiosenny Salonik Poezji Dziecięcej" (Aleksandra Rapkowska, klasa V)
 • I i III miejsce w powiatowym konkursie "Mistrz mapy Europy" (Piotr Zapert i Magdalena Żak, klasa VI)
 • I miejsce na etapie rejonowym wojewódzkiego konkursu recytatorskiego "Spotkania z Poezją" (Piotr Zapert, klasa VI)
 • II miejsce w gminnym konkursie ortograficznym (Michalina Szamotuło, klasa VI)
 • II miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej
 • wyróżnienie w drugim etapie konkursu "Między nami czytelnikami"

Bibliografia

SP Kosewo[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]