Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żardenikach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żardenikach

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: Żardeniki 34, 11-320 Jeziorany

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żardenikach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Żardenikach. Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach. Dyrektorem Ośrodka jest Danuta Sibierska.

Działalność

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczone jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

Szkoła w cyklu 3-letnim przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości i potrzeb) aktywnego życia.

Proces kształcenia, który jest dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów obejmuje:

 • kształcenie ogólne, polegające na utrwaleniu i poszerzeniu zakresu posiadanej wiedzy i nabywania nowych umiejętności
 • przysposobienie do pracy

Przysposobienie do pracy realizowane jest poprzez:

 • budowanie właściwych postaw wobec pracy
 • dostarczanie podstawowej wiedzy o pracy
 • poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą
 • wykonywanie różnych prac
 • nabywanie podstawowych umiejętności i czynności pracy
 • przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przygotowuje wychowanków do podejmowania pracy w następujących obszarach:

 • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich
 • gospodarstwo domowe (pranie prasowanie, sprzątanie)
 • prace poligraficzno-introligatorskie
 • prace ogrodnicze
 • prace biurowe, w tym obsługa kserokopiarki, faksu, bindownicy, przyjmowanie telefonów
 • zabawy z dziećmi w różnych placówkach
 • elementy bukieciarstwa
 • elementy tkactwa, szycia ręcznego i maszynowego
 • sporządzanie i wydawania posiłków
 • prace stolarskie
 • prace w szatni
 • mycie szyb samochodowych i samochodów
 • pakowanie różnych przedmiotów
 • elementy dziewiarstwa
 • ceramika

Bibliografia

SOSW w Żardenikach [17.11.2014]
Szkolnictwo [17.11.2014]