Tadeusz Krzymowski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Tadeusz Krzymowski

Tadeusz KrzymowskiFot. Sławomir Ostrowski. Źródło: www.ro.com.pl
Tadeusz Krzymowski
Fot. Sławomir Ostrowski. Źródło: www.ro.com.pl
Data i miejsce urodzenia 30 lipca 1927 r.
Cudzeniszki, powiat wileński

Tadeusz Krzymowski (ur. 30 lipca 1927 r. w Cudzeniszkach, powiat wileński) – profesor zwyczajny, lekarz weterynarii, fizjolog, rektor WSR i ART w Olsztynie.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Absolwent Państwowego Gimnazjum w Brodnicy, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1946-1952).

Praca

Pracę zawodową rozpoczął w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich w Brodnicy i łączył ją z nauką. Od 1950 r. podjął pracę na Uniwersytecie Warszawskim, początkowo jako zastępca asystenta w Katedrze Fizjologii Zwierząt Wydziału Weterynaryjnego, a następnie jako asystent (1952 r.), starszy asystent (1953 r.) i adiunkt (1955 r.). Stopień doktora uzyskał w 1957 r., doktora hab. w 1960 r., zaś tytuł profesora zwyczajnego w 1976 r.

Od 1957 r. był związany z Wyższą Szkołą Rolniczą/Akademią Rolniczo-Techniczną w Olsztynie. Kierował Zakładem Fizjologii Zwierząt, pełnił funkcję prodziekana na Wydziale Zootechnicznym (1963-1965), prorektora ds. dydaktyki i wychowania (1965-1968) i przez dwie kadencje rektora WSR (1968-1972) i ART (1972-1975). Prowadził wykłady i ćwiczenia dla studentów Wydziału Weterynaryjnego (do 1992 r.). Od 1975 r. do 1988 r. był dyrektorem Instytutu Fizjologii Zwierząt na Wydziale Zootechnicznym. Od 1 kwietnia 1988 r. przeszedł do Polskiej Akademii Nauk i zorganizował w Olsztynie Centrum Agrotechnologii i Weterynarii Polskiej Akademii Nauk. Był dyrektorem tej placówki (1988-1995), a następnie kierownikiem Centrum Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN (1995-1997) przekształconego później w Zakład Lokalnych Regulacji Rozrodu (1997-1999). Autor ponad 200 prac naukowych, m.in. podręcznika "Fizjologia Zwierząt".

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Tadeusz Krzymowski pełnił wiele funkcji organizacyjno-naukowych. Był członkiem PAN, Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych. Z jego inicjatywy powstało Olsztyńskie Forum Naukowe. Za swoją działalność otrzymał m.in.: Złoty Krzyż Zasługi (1964 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1973 r.), Krzyż Partyzancki (1976 r.), Krzyż Armii Krajowej (Londyn 1976 r.), Zasłużony Nauczyciel PRL (1976 r.), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1977 r.), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1999 r.), Honorowe Obywatelstwo Olsztyna (2001 r.).

Ciekawostki

Jako ułan Szwadronu Zwiadu Konnego (I Brygada Armii Krajowej) uczestniczył w akcjach zbrojnych. Uciekł z obozu dla internowanych żołnierzy posługując się nazwiskiem "Krzymowski". Formalną zmianę nazwiska rodowego Sokołowski na Krzymowski przeprowadził w 1957 r. w Warszawie.

Bibliografia

Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Maria Fafińska, Zofia Gawinek, Danuta Jemiołkowska, Barbara Stolarczyk (oprac.), Olsztyn 2004, s. 176-177.

Zobacz też

encyklopedia.pwn.pl [22.12.2013]
olsztyn.eu [22.12.2013]