Technikum przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku

Data założenia: 2006 rok
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: technikum
Adres: 09-400 Olecko
Plac Zamkowy 2

Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku – szkoła średnia zawodowa o profilu technicznym z siedzibą w Olecku w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora placówki pełni Marek Góryński.

Historia

Od roku szkolnego 2006/07 Technikum nr 2 dla absolwentów gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych w Olecku. Nauka w technikum trwa cztery lata i kończy się egzaminem dyplomowym oraz egzaminem dojrzałości. Uczniowie technikum korzystają z tej samej bazy lokalowej i wartsztatowej, co uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku.

Kierunki kształcenia

 • Technikum informatyczne
 • Technikum mechaniczne
 • Technikum budowlane
 • Technikum handlowe
 • Technikum ekonomiczne
 • Technikum usług fryzjerskich

Kadra pedagogiczna

 • Tomasz Bartnik
 • Marek Chomontowski
 • Jadwiga Guzewicz-Strzelczyk
 • Alicja Jankowska-Bełbot
 • Katarzyna Jasiukiewicz
 • Zdzisław Grodzki
 • Beata Najechalska
 • Jan Najechalski
 • Alina Podolska
 • Marcin Putra
 • Wiesław Domel
 • Anna Pogorzelska
 • Artur Adamczyk
 • Marek Góryński
 • Andrzej Gorlo
 • Grzegorz Romotowski
 • Maciej Brzozowski
 • Jolanta Góryńska
 • Jarosław Wierzbiński
 • Mariola Borys
 • Katarzyna Łopacz
 • Marta Olszowa
 • Ewa Kamińska
 • Honorata Szwajda
 • Iwona Ćwikowska
 • Katarzyna Jurewicz-Ward
 • Dariusz Nalewajko
 • Maciej Lau
 • Katarzyna Kaczor
 • Agnieszka Truchan
 • Marta Gogacz
 • Ryszard Truchan
 • Małgorzata Siennicka
 • Zbygniew Borzeński
 • Karol Skrocki
 • Józef Zieliński
 • Grzegorz Miszczak
 • Hubert Rekść
 • Iza Osiecka
 • Andrzej Żołnierowicz
 • Zdzisław Naszłenis
 • Marzena Konewko
 • Jędra Jan
 • Jurewicz Tomasz
 • Kaplińska Marzena
 • Marian Marciniak
 • Aleksandra Ośródka
 • Bożena Piotrowicz
 • Joanna Słowikowska

Projekt

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku, kształcący się w zawodach technik informatyk oraz technik mechanik, odbywają praktyki zawodowe w dużych, specjalistycznych przedsiębiorstwach w Białymstoku w ramach projektu „Myślimy o przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Osiągnięcia

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2013/14 otrzymała uczennica lasy drugiej TEI - Karolina Jachimczuk.

Ciekawostki

Uczniowie technikum korzystają ze zbiorów biblioteki szkolnej, która powstała w 1949 roku w budynku szkolnym na zamku.

Bibliografia

zst.olecko.pl [12.11.2014]