Technikum przy Zespole Szkół w Dobrym Mieście

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Technikum przy Zespole Szkół w Dobrym Mieście

Data założenia:
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: technikum
Adres: ul. Fabryczna 6, 11-040 Dobre Miasto

Technikum przy Zespole Szkół w Dobrym Mieście – średnia szkoła zawodowa o profilu technicznym z siedzibą w Dobrym Mieście, w województwie warmińsko-mazurskim. Funkcję dyrektora placówki pełni mgr inż. Andrzej Wonia.

Historia

Czteroletnie technikum wchodzi w skład Zespołu Szkół w Dobrym Mieście. W ramach Zespołu funkcjonują też następujące publiczne szkoły:

  • 3-letnie liceum ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum
  • 3-letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej
  • 2-letnie ogólnokształcące liceum uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
  • 20-letnia szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej
  • 2 lub 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa.

Oferta kształcenia

Technikum w Zespole Szkół w Dobrym Mieście kształci absolwentów gimnazjum w następujących kierunkach:

  • informatyk
  • logistyk
  • hotelarz
  • ekonomista mechanik

Dyrektor

Dyrektorem Zespołu Szkół w Dobrym Mieście jest mgr inż. Andrzej Wonia.

Uprawnienia

Ukończenie technikum stwarza możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu i podjęcia nauki na studiach wyższych, szkole policealnej lub podjęcia pracy w wybranym zawodzie.

Ciekawostki

11 października 2014 roku nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru Zespołowi Szkół w Dobrym Mieście. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Rady Rodziców oraz goście: Izabela Smolińska-Letza (starosta olsztyński), Zdzisław Fadrowski (dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie), Barbara Guga (Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Olsztyńskiego), Stanisław Trzaskowski (burmistrz Dobrego Miasta), Elżbieta Bilińska-Wołodźko (przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Rady Powiatu Olsztyńskiego), Andrzej Abako i Jarosław Wolak (Radni Powiatu Olsztyńskiego), Małgorzata Łańko (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrym Mieście) oraz Zbigniew Szczypiński (członek Zarządu Powiatu Olsztyńskiego).

Bibliografia

zsdm.edu.pl [03.11.2014]