Użytek ekologiczny "Parleskie Wzgórza"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Użytek ekologiczny "Parleskie Wzgórza"

Użytek ekologiczny "Parleskie Wzgórza". Położenie, źródło: bip.olsztyn.rdos.gov.pl
Użytek ekologiczny "Parleskie Wzgórza". Położenie, źródło: bip.olsztyn.rdos.gov.pl
Rok powołania 2009
Dok. pow. Rozporządzenie Nr 95 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Parleskie Wzgórza" (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r., nr 105, poz. 1728)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Użytek ekologiczny "Parleskie Wzgórza"
Użytek ekologiczny "Parleskie Wzgórza"
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Użytek ekologiczny "Parleskie Wzgórza"
Użytek ekologiczny "Parleskie Wzgórza"
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Użytek ekologiczny "Parleskie Wzgórza" – obszar o powierzchni 244,54 ha położony w powiecie olsztyńskim, w gminie Biskupiec.

Opis

Widoczny z szosy MrągowoOlsztyn użytek ekologiczny "Parleskie Wzgórza" stanowi wyjątkowo ciekawy pod względem geomorfologicznym i przyrodniczym obszar wzgórz morenowych, a tym samym istotną wartość krajobrazowo-turystyczną regionu. O jego walorach decyduje bogata rzeźba polodowcowa z ciągami wzgórz moreny czołowej pociętymi licznymi zagłębieniami terenowymi o urozmaiconej sieci hydrograficznej.

Malowniczy krajobraz tworzy mozaika łąk, pastwisk, nieużytków i lasów z bogatą roślinnością kserotermiczną oraz roślinność bagienna zajmująca międzymorenowe obniżenia. Znacznie zróżnicowane siedliska i zespoły roślinne są ostoją wielu rzadkich gatunków ptaków oraz owadów. Użytek ekologiczny "Parleskie Wzgórza" i rezerwat przyrody "Piłaki" (poza terenem gminy Biskupiec) stanowią wyjątkowo cenne zlotowiska żurawi.

Bibliografia

bip.olsztyn.rdos.gov.pl, Rejestr użytków ekologicznych w województwie warmińsko-mazurskim [28.06.2014]
jezioro.com.pl [30.06.2014]