Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

WMARR logo.jpeg
Logo Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Przedmiot działalności: Kompleksowe usługi informacyjne; udzielenie wsparcia finansowego w postaci pożyczki, poręczenia, wkładu kapitału podwyższonego ryzyka; szkolenia dla przedsiębiorców; audyt technologiczny; analizy, ekspertyzy, ewaluacje.
Adres: Plac gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn
E-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
Telefon: 89 521 12 50
Strona internetowa: www.wmarr.olsztyn.pl


Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.instytucja otoczenia biznesu zrzeszona w sieci RSU.

Siedziba WMARR S.A. Źródło: wmarr.olsztyn.pl [10.10.2014]

Informacje ogólne

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie powstała w 1993 r. Jej misją jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur, szczególnie poprzez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielania pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i zakresie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. WMARR S.A. inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej.

Na przestrzeni 20 lat działalności Agencja przeszła duże zmiany. Przez pierwsze 10 lat WMARR S.A. dysponowała kapitałem zakładowym w wysokości 766 tys. zł, zatrudniała 9 pracowników, a siedziba Spółki mieściła się na jednym piętrze budynku przy ul. Kajki w Olsztynie. Wraz z rozwojem Agencji oraz podejmowaniem nowych działalności gospodarczych Spółka przeniosła siedzibę do kamienicy przy Placu Bema w Olsztynie, zwiększyła zatrudnienie do 95 osób, a kapitał zakładowy wzrósł siedmiokrotnie i obecnie wynosi 5 749 mln.

Od początku funkcjonowania WMARR S.A. jest ściśle związana z obsługą programów pomocowych Unii Europejskiej. Obsługiwała początkowo programy przedakcesyjne, a następnie programy finansowane z funduszy strukturalnych zarówno regionalne, jak i ogólnopolskie Od początku swojej działalności Agencja podpisała ponad 2100 umów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych na wartość dofinansowania przekraczającą 1 mld zł, natomiast z usług informacyjnych skorzystało ponad 25 tys. przedsiębiorców.

WMARR S.A. wspiera także przedsiębiorczość poprzez tworzenie warunków dla jej rozwoju. Funkcjonujące przy Agencji od 10 lat Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora (COI) działa na rzecz promocji inwestycyjnej regionu i aktywnie uczestniczy w procesie obsługi inwestorów zagranicznych i krajowych, a utworzony w 2003 r. Regionalny Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Agencja uczestniczy w krajowych i międzynarodowych organizacjach działających na rzecz rozwoju regionalnego i przedsiębiorczości. Jest członkiem Krajowego Systemu Usług oraz m.in. Enterprise Europe Network. Aktywnie działa na rzecz promocji innowacji i nawiązywania współpracy przedsiębiorców z sektorem naukowym. Jest inicjatorem i organizatorem konkursu Warmińsko- Mazurski Lider Innowacji oraz Regionalnej Wystawy Innowacyjności. Od maja 2013 r. przy WMARR rozpoczęło działalność Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie[1].

Działania WMARR S.A. skierowane do przedsiębiorców

Wśród działań Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. adresowanych do przedsiębiorców znajdują się m.in.:

 • wdrażanie funduszy pomocowych UE
 • audyt technologiczny i marketingowy
 • doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej
 • wyszukiwanie partnerów B2B, biznes -jednostka naukowa
 • prowadzenie regionalnych projektów klastrowych
 • analiza rynku i preferencji konsumenckich
 • doradztwo na rzecz rozwoju międzynarodowych kontaktów gospodarczych
 • doradztwo w zakresie pozyskania finansowania z funduszy pomocowych
 • organizacja szkoleń, seminariów i konferencji
 • bezpłatne usługi informacyjne
 • udzielanie pożyczek [2].

Działania WMARR S.A. skierowane do podmiotów publicznych

Wśród działań Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. adresowanych do podmiotów publicznych znajdują się m.in.:

 • pomoc w przygotowaniu strategii rozwoju dla różnych szczebli samorządu
 • sporządzanie studiów wykonalności, wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego
 • pomoc w pozyskiwaniu inwestorów
 • organizacja szkoleń, seminariów i konferencji [3].

Struktura organizacji

Władzami spółki są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza i Zarząd.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie:

Skład Rady Nadzorcze WMARR S.A.:

Współpraca

Dane kontaktowe

Plac gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
tel.: 89 521 12 50
fax: 89 521 12 60

Przypisy

 1. wmarr.olsztyn.pl [10.10.2014]
 2. marr.olsztyn.pl [10.10.2014]
 3. wmarr.olsztyn.pl [10.10.2014]

Bibliografia

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. [7.07.2014]