Werner von Tettingen

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Werner von Tettingen

Werner von Tettingen – uczestnik bitwy grunwaldzkiej.

Życiorys

Werner von Tettingen był Szwajcarem. W zakonie krzyżackim od początku był podkompanem, by później awansować na kompana wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Za zasługi mianowano go komturem dzierzgońskim, a następnie radzyńskim. W 1404 roku objął urząd wielkiego szpitalnika. Wielki mistrz Ulrich von Jungingen w 1409 roku wysłał Wernera na Węgry, w celu potwierdzenia sojuszu krzyżacko-węgierskiego.

Wziął udział w bitwie pod Grunwaldem, walcząc pod swoją chorągwią komturstwa elbląskiego. W czasie bitwy uciekł, wracając do Elbląga, skąd wyrzucili go mieszczanie. Schronienie znalazł w Malborku.

Tettingen zmarł w trakcie podróży na Węgry w 1412 roku.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.