Wilhelm Brehm

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wilhelm Brehm

Data i miejsce urodzenia 13 kwietnia 1907 r.
Kwidzyn
Data i miejsce śmierci nieznana
nieznane
Przyczyna śmierci śmierć męczeńska

Wilhelm Brehm (ur. 13 kwietnia 1907 r., data śmierci nieznana) – duchowny rzymskokatolicki, włączony w poczet warmińskich męczenników, którzy zginęli śmiercią męczeńską podczas II wojny światowej.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Urodził się 13 kwietnia 1907 r. w Kwidzynie. W 1925 r. zdał maturę w miejscowym liceum. Podjął studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Braniewie i kontynuował je w Monachium. Święcenia kapłańskie przyjął we Fromborku 2 marca 1930 r. z rąk bpa Edwarda O’Rourke.

Praca

Jako neoprezbiter został mianowany wikariuszem w parafii Długobór (Langwalde) koło Pieniężna. Od 21 kwietnia 1931 r. był komendariuszem w Chruścielu, a 1 maja 1931 r. został mianowany trzecim wikariuszem w parafii św. Jakuba w Olsztynie.
Na początku kwietnia 1933 r. został skierowany na studia specjalistyczne na uniwersytecie w Królewcu, a od 1934 r. kontynuował studia na uniwersytecie we Wrocławiu. Po powrocie do diecezji warmińskiej w latach 1935–1936 był nauczycielem religii w Królewcu. W roku 1936 r. został mianowany prefektem szkół średnich w Elblągu i mieszkał przy parafii św. Mikołaja.
W 1939 r. po likwidacji przez władze państwowe nauki religii w szkołach elbląskich ks. Brehm został przeniesiony do Biskupca, gdzie podjął obowiązki nauczyciela religii oraz innych przedmiotów. W latach 1943–1944 r. pracował jako nauczyciel religii w Królewcu, jednakże z powodu częstych bombardowań miasta ks. Brehm powrócił do Biskupca.

Śmierć męczeńska

W chwili wejścia Armii Czerwonej do Prus Wschodnich w styczniu 1945 r. ks. Brehm pozostał z wiernymi parafii św. Jana Chrzciciela w Biskupcu. Dalsze losy ks. Brehma są nieznane.
W opracowaniach na temat ks. Wilhelma Brehma podawane są jedynie prawdopodobne dwie wersje wydarzeń. Jedna z nich mówi o śmierci z rąk żołnierzy Armii Czerwonej w styczniu 1945 r. w Biskupcu. Inna wskazuje na prawdopodobne wywiezienie ks. Brehma do Związku Radzieckiego, gdzie słuch o księdzu zaginął.

Bibliografia

B. Schwark, Ihr Name lebt. Ermländische Priester in Leben, Leid und Tod, Osnabrück 1958.
Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts, t. 1–2, (red.) H. Moll, Paderborn 1999.
A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1, Studium prozopograficzne, Olsztyn 2004.
Męczennicy Kościoła warmińskiego XX wieku, (red.) J. Guzowski, Olsztyn 2004.
Zamiłowany nauczyciel religii, "Gość Niedzielny. Posłaniec Warmiński", nr 3/2012, 22 stycznia 2012.