Wincenty Granowski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wincenty Granowski

Wincenty Granowski – uczestnik bitwy grunwaldzkiej, rycerz herbu Leliwa.

Życiorys

Granowski pochodził ze średniej szlachty. Był kasztelanem nakielskim. Bogato się ożenił. Wysoki status majątkowy pozwalał mu m.in. na udzielanie pożyczek królowi. Dzięki temu w 1393 r. otrzymał w zastaw wieś Krzywogórę, dom we Wschowej oraz kupił miasto Śrem.

Uważany był za znawcę spraw krzyżackich. Z racji sąsiedztwa krzyżackiego król Jagiełło wysłał go w poselstwie w 1409 r. do wielkiego mistrza, żeby interweniował w kwestii statków ze zbożem dla Żmudzi, zatrzymanych przez zakon.

Brał udział w bitwie pod Grunwaldem. Niósł chorągiew błękitną z półksiężycem i gwiazdą w środku. Chorągiew szła jako trzydziesta siódma w kolejności, co oznaczało, że była niemalże w centrum ugrupowania. Po bitwie dostał od króla w zarząd cały Toruń. Zginął w wieku czterdziestu lat -prawdopodobnie otruty.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.