Witold Minksztym

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Witold Minksztym

Witold MinksztymŹródło: https://rolniczylidzbark.pl
Witold Minksztym
Źródło: https://rolniczylidzbark.pl
Data i miejsce urodzenia 22 września 1933 r.
Świkszczany, województwo wileńskie

Witold Minksztym (ur. 22 września 1933 r. w Świkszczanach) – nauczyciel.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Absolwent Państwowego Męskiego Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego - Liceum Rolnicze I stopnia w Szczytnie, Państwowego Liceum Rolniczego II stopnia w Tczewie (1951 r.), Wydziału Zootechniki WSR we Wrocławiu (1955 r.), Wydziału Hodowli i Żywienia Zwierząt WSR w Krakowie (magisterium 1956 r.), Zawodowego Studium Pedagogicznego SGGW w Warszawie.

Praca

Pracował na stanowisku nauczyciela w Państwowym Technikum Rolniczym w Złotym Potoku (1956-1957), Państwowym Technikum Rolniczym w Reszlu (1957-1959), Państwowym Technikum Rolniczo-Łąkarskim w Lidzbarku Warmińskim (1959-1969), w Zespole Szkół Rolniczych w Brwinowie (1969-2005). W tym ostatnim również jako kierownik sekcji hodowli zwierząt. Był również wizytatorem-metodykiem i koordynatorem krajowym metodyków.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Prowadził działalność na rzecz dokształcania rolników, na rzecz wspólnoty parafialnej w Brwinowie, na rzecz przywracania pamięci dotyczącej II wojny światowej na Wileńszczyźnie. Autor ćwiczeń dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik.

Bibliografia biograficzna

Minksztym Witold, Technologie produkcji zwierzęcej. Zeszyt 1. Bydło, Warszawa 2012, ss. 74.

Przewodnik do ćwiczeń z produkcji zwierzęcej dla 5-[pięcio]letniego technikum rolniczego: praca zbiorowa. Cz. 3 / pod red. Witolda Minksztyma, Brwinów 1989, ss.224. Minksztym Witold, Testy i sprawdziany z produkcji zwierzęcej. Cz. 1, Anatomia i fizjologia zwierząt, Brwinów 1989, ss. 63.

Bibliografia

Kicowska Alicja Daniela, Nauczyciele szkół rolniczych na Warmii i Mazurach (1945-1989), Olsztyn 2009, s. 132.