Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim - bursa szkolna, źródło: www.szkolnictwo.pl [28.03.2014]
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim - bursa szkolna, źródło: www.szkolnictwo.pl [28.03.2014]
Data założenia: 1 października 1946 r.
Poziom szkoły: szkoła ponadgimnazjalna
Podtyp szkoły: technikum, liceum profilowane
Profil: pożarniczy, sportowy
Adres: ul. Józefa Wierzbickiego 3a, Lidzbark Warmiński

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim – szkoła ponadgimnazjalna w Lidzbarku Warmińskim. Funkcję dyrektora szkoły pełni obecnie Adam Brodowski.

Historia

W czasach PRL

We wrześniu 1946 r. mgr Józef Wierzbicki przejął zdewastowany budynek po niemieckiej niższej szkole rolniczej oraz gospodarstwo rolne o powierzchni 90 ha. 6 października tego roku uruchomiono Gimnazjum i Liceum Gospodarstwa Wiejskiego. Do dwu klas pierwszych przyjęto młodzież w wieku od 13 do 24 lat, pochodzącą głównie z rodzin repatriantów z Wileńszczyzny bądź północnego Mazowsza. Klasę II przeniesiono z wcześniej zorganizowanej szkoły w Olsztynie.

W 1949 r. szkoła zmieniła nazwę na Liceum Rolnicze.

W czerwcu 1950 r. odbyła się pierwsza matura, świadectwa dojrzałości otrzymało 61 osób. W roku szkolnym 1950/51 wraz z wprowadzeniem specjalizacji rolniczo-łąkarskiej, szkoła zmieniła nazwę na Państwowe Liceum Rolniczo-Łąkarskie, a w roku następnym na Technikum Rolniczo-Łąkarskie (ten kierunek kształcenia utrzymał się również potem w zorganizowanym potem Zespole Szkół Rolniczych, aż do roku 1996 r.). Dyplomy technika rolnika ze specjalizacją w łąkarstwie otrzymało 1389 osób.

W istniejącym tu w latach 1974-1983 Policealnym Studium Weterynaryjnym dyplomy technika weterynarii uzyskało 411 osób. Prowadzono również przez kilka lat Technika Rolnicze i Mechanizacji Rolnictwa dla Pracujących z filiami w Bartoszycach i Górowie Iławeckim oraz Zasadniczą Szkołę Rolniczą (do roku 2001 z istniejących tu szkół wyszło 3609 osób przygotowanych do pracy w rolnictwie).

Od 1974 r. w szkole zaczęło działalność Policealne Studium Weterynaryjne. W 1986 r. z okazji 60-lecia istnienia szkoły odbył się zjazd absolwentów. 1 grudnia 1988 r. powołano Zespół Szkół Rolniczych - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Mariana Gotowca.

Inwestycje w czasach PRL

 • 1958 r.- oddano do użytku nową oborę na 60 krów mlecznych.
 • 1959 r. - młodzież otrzymała nowy internat (obecnie biura Starostwa i bursa międzyszkolna)
 • lata 70. - gospodarstwo rolne powiększono do ok. 200 ha.
 • 1973 r. i 1984 r. - wybudowano 3 bloki mieszkalne, co pozwoliło całkowicie rozwiązać problem mieszkaniowy rodzin pracowników szkoły i gospodarstwa. Obecnie mieszkania te stanowią własność tych rodzin.
 • lata 1982-1986 - zbudowano halę sportową mieszczącą pełnowymiarowe dwie sale i duże zaplecze, wykorzystywane obecnie m.in. na Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną i siłownię,

Po przemianach ustrojowych w 1989 r.

W 1992 r. powołano do życia Technikum Rolnicze o kierunku chów i hodowla bydła mięsnego.

W roku 1999 szkoła przeszła z resortu rolnictwa pod nadzór Starostwa Powiatowego. We wrześniu tego roku powstało Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego ze specjalnością usługi hotelarsko-turystyczne.

Jedną z przyczyn wygaśnięcia w szkole kształcenia w kierunkach rolniczych był ekonomiczny upadek gospodarstwa szkolnego w 2000 r. (ujemny wynik finansowy ok. 200 tyś. zł). Doszło do tego mimo wcześniejszego poważnego doinwestowania. Budynki gospodarcze i duży dom mieszkalny zostały całkowicie zrujnowane z powodu pozostawienia ich bez opieki.

1 września 2007 r. rozpoczęły działalność następujące szkoły: 3-letnie Liceum Ogólnokształcące o rozszerzeniu pożarniczym, 3-letnie Liceum Ogólnokształcące o rozszerzeniu sportowym oraz 2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kształceniu w zawodzie kucharz małej gastronomii.

W styczniu 2008 r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół i Placówek Oświatowych. Prowadzi ona obecnie kształcenie na poziomie technikum (kierunki: żywienie i usługi gastronomiczne, kelnerski i obsługi turystycznej oraz liceum ogólnokształcące o poszerzonym profilu sportowym). Szkoła na swojej stronie internetowej deklaruje nawiązanie do tradycji szkoły, która wcześniej istniała w tym obiekcie.

Inwestycje po 1990 r.

 • połowa lat 90. - kosztem kilkunastu mln zł środków publicznych zmeliorowano i urządzono w gospodarstwie szkolnym pastwiska, zakupiono nowe maszynyy rolnicze na 16 jałówek ras mięsnych do rozpłodu. Wobec upadku gospodarstwa w 2000 r. inwestycje te nie przyniosły spodziewanych efektów, a budynki i nowe urządzenia pastwiskowe zostały zrujnowane.
 • 2010 r. - zbudowano kompleks wielofunkcyjnych boisk szkolnych "Orlik".

Cele i zadania

Szkoła kształtuje w uczniach właściwe postawy patriotyczne, świadomość narodową i regionalną. Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. Pozwala na dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wybranie zawodu poprzez prowadzenie orientacji zawodowej oraz rozwijanie zainteresowań.

Absolwenci

 • Artur Jankowski (ur. 1973 r.) — samorządowiec, wójt gminy Lidzbark Warmiński.
 • Jarosław Kogut (ur. 1960 r.) – nauczyciel, poeta, samorządowiec, burmistrz miasta i gminy Orneta, wicestarosta powiatu lidzbarskiego.
 • Michał Otton Bukowski (ur. 1946 r., matura 1966) - nauczyciel od 1968 r. i dyrektor szkoły, a potem Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w latach 1975-2012. działacz społeczny w gminie i samorządu rolniczego w województwie.
 • Ryszard Cynerman (ur. 1947 r., matura 1965)- profer zwyczajny. kierownik Katedry Planowania i Inżtnierii Przestrzennej UWM.
 • Czesław Drężek (ur.1938, matura 1959) - ksiądz kanonik, od 1978 r. proboszcz parafii w Zielonce Pasłęckiej, twórca i kustosz tamtejszego Sanktuarium, diecezjalny duszpasterz rolników.
 • Stefan Grzegorczyk (ur. 1951 r., matura 1970)- profesor zwyczajny, kierownik Katedry Łąkarsstwa UWM
 • Jan Harhaj (ur. 1957 r. Polic. Stud. Wet. 1979)- samorządowiec, starosta powiatu lidzbarskiego.
 • Aleksander Jankowski (ur. 1928 r. - zm. 2014 r., matura 1950) - nauczyciel, od 1950 r. dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Reszlu w latach 1958-1982, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Bęsi w latach 1982-1993.
 • Andrzej Łachacz (ur. 1951 r., matura 1979) - profesor UWM, w latach 2005-2014 kierownik Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb UWM
 • Czesław Kiszkurno (ur. 1928 r. - zm. 2007 r., matura 1951) - nauczyciel, dr nauk rolniczych, wizytator metodyk w byłych województwach: łomżyńskim i ostrołęckim, w czasie wojny sybirak.
 • Tadeusz Polański (ur. 1943 r., matura 1964) - poseł na Sejm II i IV kadencji, samorządowiec, przedsiębiorca.
 • Krzysztof Trawicki (ur. 1955 r., Polic. Stud. Wet. 1976)- lekarz wetetynarii, poseł na Sejm II kadencji, samorządowiec

Ludzie związani ze szkołą

 • Józef Wierzbicki (1896-1980) - założyciel i pierwszy dyrektor szkoły w latach 1946-1949 oraz w latach 1957-1958, ekspert w zakresie oświaty rolniczej, społecznik
 • Jan Hedrych (1904-1958) - nauczyciel w latach 1951-1953, przed wojną nauczyciel polskiej szkoły w Prusach Wschodnich,
 • Jadwiga Wierzbicka (1907-1977) - nauczycielka w latach 1946-1969, dyrektorka szkoły w 1949 r., działaczka społeczna,
 • Leonard Kwiatkowski (1903-1977) – nauczyciel, dyrektor i zastępca dyrektora szkoły do 1954 r., inspektor oświaty,
 • Jerzy Zbigniew Paukszto (1939-) - kierownik gospodarstwa szkolnego w latach 1966-1967
 • Franciszek Stanisław Hildebrandt - (1923) - nauczyciel w latach 1966-1991 i zastępca dyrektora w latach 1967-1972, wcześniej nauczyciel Liceum Pedagogicznego w Lidzbarku Warmińskim,
 • Witold Minksztym (1933- ) – nauczyciel w latach 1959-1969.
 • Bartłomiej Rusin (1910-1983) – nauczyciel, dyrektor szkoły w latach 1950-1957, poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Eliasz Sosna (1922-1978) - nauczyciel, kierownik gospodarstwa szkolnego
 • Ryszard Smoliński (1926-2007) – nauczyciel, dyrektor szkoły w latach 1958-1963, działacz społeczny.
 • Apolinary Zapisek (1933- ) – nauczyciel, dyrektor szkoły w latach 1963-1985.
 • Ryszard Misiun (1949- ) - nauczyciel w latach 1969-2005 i zastępca dyrektora w latach 1985-2004, pionier komputeryzacji szkoły (zorganizował pracownię komputerową już w 1985 r.)

Ciekawostki

 • ZSiPO jako jedyna szkoła w powiecie lidzbarskim oferuje odbycie praktyk zawodowych poza granicami kraju. Uczniowie szkoły mają okazję realizować 4-tygodniową praktykę zawodową we Francji.
 • W latach 1972-1990 uczniowie szkoły odbywali praktyki w NRD.
 • Szkoła posiada już trzeci sztandar. Pierwszy, ufundowany w 1947 r. przez samą młodzież, był z przyczyn politycznych dwukrotnie przerabiany w 1951 i 1958 r.
 • W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Zespół Szkół pełnił funkcję szkoły ćwiczeń dla Instytutu Oświaty Rolniczej ART (formalnie usankcjonowano ten stan w 1974 r. przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie na wniosek uczelni).

Bibliografia