Wojnity

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wojnity

Wojnity - kapliczka Autor: Jacek Jaworski. Źródło: ciekawemazury.pl
Wojnity - kapliczka
Autor: Jacek Jaworski. Źródło: ciekawemazury.pl
Rodzaj miejscowości wieś sołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat braniewski
Gmina Pieniężno
Liczba ludności (2010) 92
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Wojnity
Wojnity
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wojnity
Wojnity
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Wojnity (niem. Woynitt) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Pieniężno. W 2010 roku liczyła 92 mieszkańców. Funkcję sołtysa sprawuje Edward Tyrawski[1].

Położenie

Wieś położona jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, 7 km na południowy-zachód od Pieniężna, nad rzeką Wałszą.

Dzieje miejscowości

W 1289 roku biskup Henryk Fleming nadał swemu bratu staropruską osadę Wosen położoną w górnym biegu Pasłęki, o powierzchni 100 łanów. Na obszarze tego nadania powstały wsie: Osetnik i Wojnity. Wieś Wojnity była lokowana jako wieś chełmińska i wielka własność. W XVIII wieku funkcjonowała jako wieś królewska[2].

W 1954 roku zmienił się w Polsce podział administracyjny. Istniejące dotychczas w powiatach gminy zastąpiono gromadami[3]. Należące do gminy Płoskinia Wojnity weszły w skład gromady Pieniężno[4]. Po reformie administracyjnej w 1972 roku, która przywracała podział państwa na gminy[5], na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie[6], obszar sołectwa Wojnity włączono do gminy Pieniężno. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa elbląskiego[7].

Liczba mieszkańców wsi w poszczególnych latach:

 • 1820 r. - 124 osoby
 • 1939 r. - 141 osób
 • 2008 r. - 93 osoby

Zabytki

 • kaplica w centrum wsi
 • kapliczki warmińskie usytuowane we wsi Wojnity i jej kolonii

Turystyka

Na terenie rezerwatu oraz na wschód od wsi znajdują się pozostałości wczesnośredniowiecznych grodzisk pruskich.
Przez Wojnity przebiega szlak spacerowy:

 • Stadion Leśny – most – rezerwat – ścieżka dydaktyczna – Wojnity (trasa liczy 17 km)

Przyroda

Wieś znajduje się nieopodal rezerwatu przyrody Dolina rzeki Wałszy.

Przypisy

 1. BIP Urzędu Gminy Pieniężno
 2. Braniewo. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar, Olsztyn 1973.
 3. Dz.U. 1954, nr 43, poz. 191, Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
 4. Uchwała Nr 11 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 4 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu braniewskiego.
 5. Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
 6. Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim.
 7. Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]


Bibliografia

Dz.U. 1954, nr 43, poz. 191, Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Uchwała Nr 11 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 4 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu braniewskiego. [w:] Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 20 grudnia 1954 r., Olsztyn 1954.
Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim. [w:] Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 7 grudnia 1972 r., Olsztyn 1972.
Braniewo. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar, Olsztyn 1973.
Bank Danych Lokalnych GUS [09.02.2015]
BIP Urzędu Gminy Pieniężno [09.02.2015]
wrota.warmia.mazury.pl [09.02.2015]