Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kadra Instytutu Geodezji UWM w Olsztynie. Źródło: www.ig.geo.kortowo.pl [10.06.2014]
Kadra Instytutu Geodezji UWM w Olsztynie. Źródło: www.ig.geo.kortowo.pl [10.06.2014]
Data założenia: 01.09.1960
Poziom szkoły: uczelnia publiczna
Adres: 10-720 Olsztyn ul. R. Prawocheńskiego 15

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – jeden z wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie funkcję dziekana sprawuje dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM.

Historia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej funkcjonuje w ramach kortowskiej Uczelni od 1960 roku. 1 października 1960 roku w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie rozpoczęło działalność zawodowe Studium Geodezji Urządzeń Rolnych. Z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej do struktur olsztyńskiej jednostki przeniesiono służbowo dr. inż. Witolda Senissona i mgr. inż. Andrzeja Hopfera. Do grona pracowników Studium należeli też: mgr inż. Włodzimierz Lubomir Baran, mgr inż. Mirosław Graliński, mgr inż. Stanisław Goraj, mgr inż. Kazimierz Borkowski, mgr inż. Kazimierz Przybyłowski oraz mgr inż. Alojzy Wasilewski.

W 1971 roku Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych. 1 lipca 1989 roku Wydział w ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Nazwa Wydziału zmieniała się. Od 1992 Wydział nosi nazwę Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

Aktualnie na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej ponad 2 tysiące studentów kształci się na studiach I-go i II-go stopnia na dwóch kierunkach: geodezja i kartografia oraz gospodarka przestrzenna, a na studiach III-go stopnia - doktoranckich - w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia.

W ramach struktur organizacyjnych Wydział zatrudnia 148 pracowników, w tym: 109 nauczycieli akademickich 21 profesorów, 80 doktorów, 8 magistrów, 39 pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych.

Struktura Wydziału

Strukturę Wydziału w roku akademickim 2013/14 tworzą:

 • Instytut Geodezji
 • Katedra Astronomii i Geodynamiki
 • Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji
 • Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego
 • Katedra Geodezji Szczegółowej
 • Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji
 • Katedra Katastru i Zarządzania Przestrzenią
 • Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
 • Katedra Zasobów Nieruchomości
 • Obserwatorium Satelitarne
 • Ośrodek Sprzętu Geodezyjnego

Władze Wydziału

W skład Władz Wydziału na kadencję 2012/2016 wchodzą:

Osiągnięcia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "geodezja i kartografia”.

Oferta kształcenia

Kierunek: Geodezja i Kartografia - specjalności:

Studia pierwszego stopnia-inżynierskie

 • Geodezja i geoinformatyka
 • Geodezja i szacowanie nieruchomości

Studia drugiego stopnia–magisterskie

 • Geodezja i szacowanie nieruchomości
 • Geodezja gospodarcza
 • Geodezja i nawigacja satelitarna
 • Geodezja i technologie informatyczne
 • Kataster nieruchomości

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna - specjalności:

Studia pierwszego stopnia-inżynierskie

 • Gospodarka przestrzenna
 • Doradztwo na Rynku Nieruchomości
 • Planowanie i Inżynieria Przestrzenna

Studia drugiego stopnia–magisterskie

 • Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie przestrzenią
 • Zarządzanie i rozwój nieruchomości

Absolwenci

Wydział prowadzi elektroniczny wykaz absolwentów od 1964 roku.


Ciekawostki

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM współpracuje z następującymi uczelniami:

 • Uniwersytet Giedymina w Wilnie (Vilnius Giedyminas Technical University), Department of Geodesy and Cadastre
 • Moskiewski Państwowy Uniwersytet Geodezji i Kartografii w Moskwie
 • University of Sorocaba and Seade Foundation, Sao Paulo, Brazil
 • Oxford Brookes University, School of the Build Environment, Department of Real Estate and Construction
 • Uniwersytet Rolniczy w Hanoi (Memorandum)
 • Delft University of Technology (Socrates Erasmus) Holandia
 • Technische Universität Dresden (Socrates Erasmus), Niemcy.

Bibliografia

strona wydziału [09.06.2014]
ig.geo.kortowo.pl [10.06.2014]