Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Inauguracja 2013/14 na WNE. Źródło: www.uwm.edu.pl [27.06.2014]
Inauguracja 2013/14 na WNE. Źródło: www.uwm.edu.pl [27.06.2014]
Data założenia: 2004
Poziom szkoły: uczelnia publiczna
Adres: 10- 719 Olsztyn ul. M. Oczapowskiego 4

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – jeden z wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie funkcję dziekana sprawuje dr hab. Janusz Heller, prof. UWM.

Historia

Początki Wydziału sięgają 1994 roku, kiedy to został uruchomiony międzywydziałowy kierunek studiów Zarządzanie i marketing. Rok później wszedł on w skład Wydziału Zarządzania Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. 1 września 1999 roku powstał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, co spowodowało też zmianą nazwę wydziału na Wydział Zarządzania i Administracji, gdzie odbywało się kształcenie na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Administracja. W wyniku dalszych przekształceń, 1 września 2001 roku powstał ponownie Wydział Zarządzania. 1 stycznia 2004 roku Wydział przyjął nową nazwę Wydział Nauk Ekonomicznych, a 1 października tegoż roku uruchomiono drugi kierunek - Ekonomię. W 2007 roku nazwy kierunku Zarządzanie i marketing zmieniono na Zarządzanie. 25 września 2006 roku Wydział uzyskał prawa akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Struktura Wydziału

W skład Wydziału w roku akademickim 2013/14 wchodzą następujące katedry:

 • Katedra Analizy Rynku i Marketingu
 • Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
 • Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
 • Katedra Finansów i Bankowości
 • Katedra Makroekonomii
 • Katedra Metod Ilościowych
 • Katedra Mikroekonomii
 • Katedra Organizacji i Zarządzania
 • Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
 • Katedra Rachunkowości
 • Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń
 • Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej

Władze Wydziału

Skład Władz Dziekańskich na kadencję 2012 - 2016:

Osiągnięcia

Uchwałą Nr 2 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie oceny programowej na kierunku ekonomia prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim kierunek ekonomia otrzymał ocenę pozytywną.

Oferta kształcenia

Kształcenie odbywa się na następujących kierunkach:

 • ekonomia
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Absolwenci

W XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych organizowanego przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetę Ubezpieczeniową, pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Finansów, w kategorii prac magisterskich III miejsce zajęła absolwentka magisterskich studiów uzupełniających na kierunku Zarządzanie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - mgr Monika Ornowska za pracę pt. „Rzecznik Ubezpieczonych jako instytucja reprezentująca konsumenta na rynku ubezpieczeń w opinii respondentów województwa warmińsko–mazurskiego”, napisaną pod kierunkiem: dr Sylwii Pieńkowskiej–Kamienieckiej.

Ludzie związani z Wydziałem

Ciekawostki

Wydział od 2007 roku wydaje własne czasopismo naukowe pt. Olsztyn Economic Journal. Obecnie redaktorem pisma jest prof. Anna Organiściak-Krzykowska.

Bibliografia

Strona wydziału [27.06.2014]