Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Pierwsze absolutorium na kierunku lekarskim. Źródło: www.uwm.edu.pl [28.06.2014]
Pierwsze absolutorium na kierunku lekarskim. Źródło: www.uwm.edu.pl [28.06.2014]
Data założenia: 2007
Poziom szkoły: uczelnia publiczna
Adres: 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 14C
Patron: Mikołaj Kopernik

Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – jeden z wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie funkcję dziekana sprawuje prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz.

Historia

Wydział Nauk Medycznych powstał w lipcu 2007 roku. W pierwszym roku działalności Wydziału kontynuowano prowadzenie studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo (wcześniej realizowane na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) oraz rozpoczęto przygotowania do uruchomienia studiów na kierunku lekarskim oraz studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Powołano Radę Programową Kierunku Lekarskiego, opracowując szczegółowy program studiów.

1 października 2008 roku uroczyście zainaugurowano studia na kierunku lekarskim. Dwa lata później na tym samym kierunku uruchomiono studia anglojęzyczne.

Struktura Wydziału

Strukturę Wydziału tworzą:

 • Katedra Analityki Medycznej
 • Katedra Anatomii
 • Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Katedra Biologii Medycznej
 • Katedra Chirurgii
 • Katedra Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej
 • Katedra Chorób Wewnętrznych
 • Katedra Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Kardiologii i Infekcjologii
 • Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej
 • Katedra Farmakologii i Toksykologii
 • Katedra Fizjologii Człowieka
 • Katedra Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej i Położnictwa
 • Katedra Histologii i Embriologii Człowieka
 • Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii
 • Katedra Medycyny Ratunkowej
 • Katedra Medycyny Sądowej
 • Katedra Neurologii i Neurochirurgii
 • Katedra Okulistyki
 • Katedra Onkologii
 • Katedra Ortopedii i Traumatologii
 • Katedra Otorynolaryngologii oraz Chorób Głowy i Szyi
 • Katedra Patofizjologii
 • Katedra Patomorfologii
 • Katedra Pediatrii
 • Katedra Pediatrii Klinicznej
 • Katedra Pielęgniarstwa
 • Katedra Podstawowych Nauk Medycznych
 • Katedra Psychiatrii
 • Katedra Radiologii
 • Katedra Rehabilitacji
 • Katedra Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Mikrobiologii
 • Zakład Medycyny Rodzinnej
 • Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Władze Wydziału

W skład Władz Wydziału na kadencję 2012/2016 wchodzą:

 • Dziekan - prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz
 • Prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
 • Prodziekan ds. dydaktyki – dr n. med. Anna Żurada
 • Prodziekan ds. kształcenia - prof. dr hab. n. med. Jerzy St. Gielecki

Osiągnięcia

Od 2011 roku Wydział Nauk Medycznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych.

Oferta kształcenia

Kierunki:

 • Lekarski
 • Pielęgniarstwo
 • Ratownictwo medyczne
 • Dietetyka

Absolwenci

W salach kopernikowskich Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie 26 czerwca 2014 roku zabrzmiały słowa przysięgi lekarskiej. To tu pierwsi studenci kierunku lekarskiego - 49 osób - odebrali karty absolutoryjne.

Ciekawostki

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30, działa od 2009 roku. Mieści się w budynku z 1885 roku, w którym został założony Szpital Garnizonowy w Olsztynie.

Zobacz też

Ceremonia Białego Fartucha

Bibliografia

Strona wydziału [28.06.2014]