Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Budynek Wydziału. Źródło: www.picasaweb.google.com [27.06.2014]
Budynek Wydziału. Źródło: www.picasaweb.google.com [27.06.2014]
Data założenia: 1950
Poziom szkoły: uczelnia publiczna
Adres: 10-719 Olsztyn ul. M. Oczapowskiego 1A

Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – jeden z wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie funkcję dziekana sprawuje prof. dr hab. Tadeusz Kamiński.

Historia

Tradycja kształcenia i badań z zakresu nauk przyrodniczych w Olsztynie sięga 1950 roku. Wtedy to, na Wydziale Rolnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie uruchomione zostały Katedry: Botaniki, gdzie pierwszym kierownikiem był profesor Tadeusz Młynek oraz Fizjologii Roślin, gdzie opiekunem był profesor Dominik Wanic. W 1966 roku Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego powołało Instytut Biologii Stosowanej. Kadra tworząca Radę Naukową Instytutu wywodziła się z Wydziałów: Rolniczego, Zootechnicznego, Weterynaryjnego, Mleczarskiego i Rybackiego. Instytut miał prawo do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk przyrodniczych. Istniał do 1978 roku.

W 1977 roku na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Olsztynie powołano Instytut Biologii i Ochrony Środowiska.

Decyzją Senatu Akademii Rolniczo-Technicznej z dnia 6 grudnia 1996 roku z dniem 1 września 1997 roku powołano Wydział Biologii z kierunkami: Biologia i Biotechnologia. Kierunek Biotechnologia już dwa lata funkcjonował w ART jako kierunek międzywydziałowy. Pierwszym Dziekanem Wydziału Biologii została profesor Jadwiga Przała.

Z chwilą powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 1 września 1999 roku, nastąpiło połączenie Wydziału Biologii Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie z Instytutem Biologii i Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

Struktura Wydziału

Strukturę Wydziału w roku akademickim 2013/14 tworzą jednostki organizacyjne:

 • Katedra Anatomii Porównawczej
 • Katedra Biochemii
 • Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
 • Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
 • Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin
 • Katedra Fizjologii Zwierząt
 • Katedra Mikrobiologii
 • Katedra Mykologii
 • Katedra Zoologii
 • Laboratorium Diagnostyki Moelkularnej

Władze Wydziału

W skład Władz Wydziału na kadencję 2012/2016 wchodzą:

 • Dziekan - prof. dr hab. Tadeusz Kamiński
 • Prodziekan ds. Nauki -prof. dr hab. Czesław Hołdyński
 • Prodziekan ds. Studenckich - dr hab. Anita Franczak, prof. UWM
 • Prodziekan ds. Kształcenia - dr Elżbieta Ejdys
 • Kierownik studiów doktoranckich - dr hab. Anna Bochenek

Osiągnięcia

Wydział Biologii i Biotechnologii posiada uprawnienia do nadawania do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych.

Oferta kształcenia

Wydział prowadzi kształcenie na kierunkach:

 • Biologia - specjalności: Biologia ogólna; Biologia medyczna; Biologia środowiskowa, Biologia molekularna
 • Biotechnologia - specjalności: Biotechnologia, Biotechnologia przemysłowa; Biotechnologia molekularna (specjalizacja: Biotechnologia molekularna roślin)
 • Mikrobiologia - specjalność: Mikrobiologia

Ciekawostki

Wydział ma własny budynek Collegium Biologiae. Budowę obiektu rozpoczęto w 1999 roku, a oficjalne otwarcie nastąpiło w październiku 2002 roku.

Bibliografia

Strona wydziału [27.06.2014]