Wydział Studiów Technicznych i Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wydział Studiów Technicznych i Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Budynek WSTiS w Ełku. Źródło: www.uwm.edu.pl [23.06.2014]
Budynek WSTiS w Ełku. Źródło: www.uwm.edu.pl [23.06.2014]
Data założenia: 2012
Poziom szkoły: uczelnia publiczna
Adres: 19-300 Ełk ul. Kościuszki 23

Wydział Studiów Technicznych i Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – wydział zamiejscowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z siedzibą w Ełku. Obecnie funkcję dziekana sprawuje dr hab. inż. Kazimierz Zwirowicz , prof. UWM.

Historia

Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest najmłodszym wydziałem w strukturze Uniwersytetu i jedynym wydziałem zamiejscowym tej uczelni. Utworzony został uchwałą Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku. Pierwsza inauguracja roku akademickiego na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku miała miejsce 5 października 2013 roku.

Początki kształcenie studentów UWM w Ełku sięgają 2000 r. Wtedy to, 1 października, utworzone zostało Centrum Studiów Bałtyckich UWM w Ełku, później przekształcone w Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UWM w Ełku. Przez 12 lat funkcjonowania ośrodka ełckiego studentów kształcono na kilku kierunkach studiów, w tym na administracji, technice rolniczej i leśnej, politologii, pedagogice i filologii polskiej.

Struktura Wydziału

W strukturze Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych UWM w Ełku funkcjonują dwie katedry:

Katedra Administracji

Skład osobowy Katedry Administracji:

 • ks prof. dr hab. Wojciech Guzewicz
 • ks dr hab. Florian Lempa prof. UWM
 • dr hab. Elżbieta Wesołowska prof. UWM
 • dr Sławomir Kursa
 • mgr Adam Poszewiecki

Katedra Geodezji

Skład osobowy Katedry Geodezji:

 • prof. dr hab. inż. Idzi Gajderowicz
 • dr hab. inż Kazimierz Zwirowicz
 • dr inż. Mirosław Grala
 • dr inż. Andrzej Lubecki

Władze Wydziału

 • Dziekan Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych UWM w Ełku - dr hab. inż. Kazimierz Zwirowicz prof. UWM

W skład Rady Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych UWM w Ełku wchodzą:

 • dr hab. inż. Kazimierz Zwirowicz prof. UWM – Dziekan Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych UWM w Ełku
 • prof. dr hab. Wojciech Guzewicz – przedstawiciel samodzielnych pracowników naukowo- dydaktycznych
 • dr hab. Elżbieta Wesołowska prof. UWM – przedstawiciel samodzielnych pracowników naukowo- dydaktycznych
 • dr inż. Andrzej Lubecki – przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowo- dydaktycznych
 • mgr Katarzyna Bujnowska – pracownik administracyjny
 • Magda Kiluk – przewodnicząca Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego WSTiS w Ełku

Oferta kształcenia

Kierunek:

 • Administracja
 • Geodezja i Kartografia

Ciekawostki

28 marca 2014 r. odbył się Dzień Otwartych Drzwi Wydziału. Spotkanie zorganizowano dla kadry nauczycielskiej oraz uczniów szkół średnich.

Bibliografia

Strona wydziału [23.06.2014]