Wyrębiska

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wyrębiska

Wyrębiska - kapliczka Autor: Jacek Jaworski. Źródło: ciekawemazury.pl
Wyrębiska - kapliczka
Autor: Jacek Jaworski. Źródło: ciekawemazury.pl
Rodzaj miejscowości wieś sołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat braniewski
Gmina Pieniężno
Liczba ludności (2010) 48
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Wyrębiska
Wyrębiska
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wyrębiska
Wyrębiska
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Wyrębiska (niem. Lichtenwalde) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Pieniężno. W 2010 roku liczyła 48 mieszkańców. Funkcję sołtysa sprawuje Andrzej Jarmoła[1].

Położenie

Wieś położona jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, 9 km od Pieniężna.

Dzieje miejscowości

Wieś lokowana na prawie chełmińskim w 1329 roku. W XVIII wieku była wsią królewską[2].

W 1954 roku w wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej istniejące w powiatach gminy zastąpiono gromadami[3]. Wieś Wyrębiska stała się częścią gromady Pakosze, którą zlikwidowano w 1960 roku[4], a jej tereny włączono do gromady Pieniężno. W 1972 roku dokonano kolejnej reformy administracyjnej, która przywracała podział państwa na gminy[5]. Na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie[6] obszar sołectwa Wyrębiska włączono do gminy Pieniężno. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa elbląskiego[7].

Liczba mieszkańców wsi w poszczególnych latach:

 • 1820 r. - 97 osób
 • 1939 r. - 149 osób
 • 2008 r. - 47 osób

Zabytki

 • kapliczki warmińskie - trzy kapliczki, z czego dwie w złym stanie technicznym

Przypisy

 1. BIP Urzędu Gminy Pieniężno
 2. Braniewo. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar, Olsztyn 1973.
 3. Dz.U. 1954, nr 43, poz. 191, Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
 4. Uchwała Nr III/9f/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 21 lipca 1959 r. w sprawie zniesienia niektórych gromad w województwie olsztyńskim.
 5. Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
 6. Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim.
 7. Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]


Bibliografia

Dz.U. 1954, nr 43, poz. 191, Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1971, nr 32, poz. 293, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic powiatów bartoszyckiego i braniewskiego w województwie olsztyńskim, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Uchwała Nr III/9f/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 21 lipca 1959 r. w sprawie zniesienia niektórych gromad w województwie olsztyńskim. [w:] Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 30 grudnia 1959 r., Olsztyn 1959.
Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim. [w:] Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 7 grudnia 1972 r., Olsztyn 1972.
Braniewo. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar, Olsztyn 1973.
Bank Danych Lokalnych GUS [09.02.2015]
BIP Urzędu Gminy Pieniężno [09.02.2015]
wrota.warmia.mazury.pl [09.02.2015]