XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie

XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie. Źródło: www.szkolnictwo.pl [11.06.2014]
XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie. Źródło: www.szkolnictwo.pl [11.06.2014]
Data założenia: 1990 r.
Poziom szkoły: Szkoła ponadgimnazjalna
Podtyp szkoły: Liceum Ogólnokształcące
Adres: ul. Bałtycka 4, Olsztyn
Patron: Maria i Georg Dietrich

XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie – szkoła ponadgimnazjalna w Olsztynie, w powiecie olsztyńskim, w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Dorota Linkiewicz, a wicedyrektora - Sylwia Pochmara-Hahnkamp. Pełna nazwa placówki brzmi XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie.

Historia

Historia XII Liceum w Olsztynie sięga 1990 r., kiedy to powstała pierwsza szkoła katolicka na Warmii. Z czasem zamiast szkoły o profilu religijnym stała się ona placówką elitarną, do której uczęszczały dzieci głównie zamożnych olsztynian.

W 2003 r. Zespół Szkół Katolickich przejęli salezjanie, dyrektorem został ksiądz. W 2005 r. salezjanie oddali szkołę. Zmiana została wymuszona przez rodziców uczniów, którzy nie byli zadowoleni ze zwierzchnictwa zakonników. Późniejszy patron szkoły, niemiecki filantrop - Georg Dietrich - który wspierał placówkę oraz rodzice poprosili władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, by uczelnia objęła zwierzchnictwo nad szkołą. W 2011 r. władze uniwersytetu zrezygnowały z prowadzenia szkoły. Od tego czasu organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Akademickich.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i przystąpienia do egzaminu dojrzałości.

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną XII Liceum w Olsztynie na rok 2017/2018 tworzą nauczyciele następujących przedmiotów:

 • biologia – Jóźwiak-Grudzień Beata, Wieliczko-Daliga Ilona
 • chemia – Kociński Leszek, Wieliczko-Daliga Ilona
 • edb – Zwierzchowski Krzysztof
 • edukacja prawna – Seroczyński Marian
 • fizyka – Małachowski Tomasz, Szeklicki Antoni
 • geografia – Gajewska Maria, Romańczuk Irena
 • historia – Bem Krystyna
 • historia i społeczeństwo – Bem Krystyna
 • informatyka – Małek Tomasz
 • j. angielski – Chotkowska Jolanta, Kańska-Chodyna Anna, Pinkosz Anna, Radziwon Anna
 • j. francuski – Korejwo Magdalena
 • j. niemiecki – Lorych-Duchiewicz Joanna, Pochmara-Hahnkamp Sylwia
 • j. polski – Komarzewska-Skolimowska Regina, Linkiewicz Dorota, Pisarek-Kemska Sylwia, Szymaniak Magdalena
 • matematyka – Kozłowska Ewa, Kozłowski Roman, Multan Monika, Nowicka Agnieszka, Werra Anna
 • podstawy przedsiębiorczości – Gajewska Maria
 • przyroda – Wieliczko-Daliga Ilona
 • religia – Jachimowicz Martyna, Ozygała Piotr
 • wiedza o kulturze – Linkiewicz Dorota
 • wos – Seroczyński Marian, Sikorska Bogumiła
 • wychowanie fizyczne – Łobacz Edyta, Madeksza Maciej, Małek Tomasz, Sukniewicz Wiesław

Osiągnięcia

Liceum może się poszczycić następującymi osiągnięciami: uczniowie XII LO w Olsztynie są laureatami licznych olimpiad, m.in: biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, j. niemieckiego.

Ciekawostki

Od kilkunastu lat XII Liceum prowadzi stałą wymianę młodzieży z niemiecką szkołą partnerską w Offenburgu w Badenii-Wirtembergii – Grimmelshausen-Gymnasium. Wspólne spotkania odbywają się regularnie dwa razy w roku raz w Polsce, a raz w Niemczech.

Bibliografia

akademickie.olsztyn.pl [22.05.2014]
Katalog szkolnictwa [22.05.2014]