Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 przy Zespole Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 przy Zespole Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie

Data założenia: 1990 r.
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła zawodowa
Profil: zawodowy
Adres: Al. Wojska Polskiego 17, 10-224 Olsztyn


Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 przy Zespole Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Olsztynie. Placówka wchodzi w skład Zespołu Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie. Dyrektorem Zespołu jest Tadeusz Cwalina.

Działalność wychowawczo-dydaktyczna i program szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w cyklu 3-letnim w zawodach:

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent Szkoły zdobywa kwalifikacje w zakresie:

  • diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
  • diagnozowania oraz naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych

W procesie edukacyjnym uczniowie uczęszczają na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Zajęcia praktyczne realizowane są od pierwszej klasy na warsztatach szkolnych lub w wybranym przez ucznia zakładzie pracy. Szkoła współpracuje z różnymi firmami samochodowymi, a także z lokalnym MPK.

Bibliografia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 przy Zespole Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie [01.07.2014]