Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Lidzbarku Warmińskim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Lidzbarku Warmińskim

Siedziba Lidzbark Warmiński
Adres ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 20, 11-100 Lidzbark Warmiński
Wyznanie protestanckie
Kościół Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
diecezja wschodnia
okręg warmińsko-mazurski


Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Lidzbarku Warmińskim – zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej należący do okręgu warmińsko-mazurskiego w diecezji wschodniej. Mieści się przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 20 w Lidzbarku Warmińskim. Duszpasterzem zboru od 2012 r. jest kaznodzieja Piotr Bylina.

Historia zboru

11 września 2004 r. w zborze odbył się pierwszy chrzest. Uroczystościom, na które przybyło 80 wiernych, przewodniczył pastor Czesław Czajka.

Baptysterium zboru zostało wybudowane w miejscu dawnego kanału samochodowego, budynek został bowiem odkupiony z rąk prywatnych i przygotowany do wykonywania posługi duszpasterskiej.

Zbór wchodzi wraz z dwoma innymi zborami, trzema grupami i pięcioma stacjami duszpasterskimi w skład okręgu warmińsko-mazurskiego, którego seniorem jest pastor Adam Ples. Przewodniczącym diecezji wschodniej, do której przynależy zbór, jest Mirosław Karauda.

Nabożeństwa odbywają się w każdą sobotę o godz. 9.30.

Duchowni zboru

Do 2012 r. pastorem zboru był kaznodzieja Tomasz Żelazko.

Bibliografia

adwentysci.pl [28.03.2014]

lidzbark.com [28.03.2014]