Zdzisław Piesiak

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zdzisław Paweł Piesiak

Data i miejsce urodzenia 5 stycznia 1931 r.
Turobin
Zawód lekarz

Zdzisław Paweł Piesiak (ur. 5 stycznia 1931 r. w Turobinie, pow. krasnystawski) – lekarz, specjalista I st. z higieny ogólnej i epidemiologii oraz II st. z organizacji ochrony zdrowia i II st. z epidemiologii.

Życiorys

Syn Antoniego i Heleny z d. Kawalerska.

Szkoła i wykształcenie

W 1950 r. ukończył Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Staszica w Lublinie. W latach 1950–1959 r. studiował na Wydziale Lekarskim AM w Gdańsku. Dyplom lekarza otrzymał 26 sierpnia 1959 r. W czasie studiów należał do koła naukowego internistów.

Praca

W latach 1959–1966 był dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i jednocześnie kierownikiem Przychodni Obwodowej w Iławie (1960–1962). W latach 1962–1966 był kierownikiem Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej PPRN.

Po przeniesieniu do Olsztyna w latach 1970–1974 pracował jako kierownik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej PWRN, a w latach 1973–1975 był państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. Między 1975–1982 r. był lekarzem wojewódzkim, a od 1982 r. pełnił funkcję kierownika działu epidemiologii WSS-E w Olsztynie.

Uzyskał specjalizacje I st. z higieny ogólnej i epidemiologii oraz II st. z organizacji ochrony zdrowia i II st. z epidemiologii.

Nagrody i odznaczenia

1 października 1995 r. otrzymał nagrodę zespołową ministra edukacji narodowej za współuczestnictwo w cyklu prac dotyczących gorączki Q.

Za pracę zawodową odznaczony:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
  • Srebrnym Krzyżem Zaslugi
  • odznaką "Zasłużonym dla Warmii i Mazur"
  • odznaką "Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie"
  • Honorową Odznaką PCK

Bibliografia

Bednarski Z., Rocznik Medyczny, tom V, volumen I, Olsztyn 1997, s. 125-126.